Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Rozpocznij handel

Akcje przewartościowane — Giełda brazylijska

Akcje, których cena w ostatnim czasie znacznie wzrosła w wyniku zwiększonego popytu na nie, nazywa się akcjami wykupionymi. Wykupienie jest najczęściej konsekwencją wzmożonego zainteresowania danymi akcjami ze strony inwestorów, co powoduje wzrost ich ceny ponad wartość wynikającą z analizy fundamentalnej spółki-emitenta. W sytuacji, kiedy liczba sprzedających zaczyna przeważać nad liczbą kupujących dane akcje, może dojść do odwrócenia trendu. Wykupienie akcji może mieć miejsce również w sytuacji, gdy spółka odkupuje swoje akcje. Przy nabywaniu wykupionych akcji należy być ostrożnym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo korekty ich ceny.

            
AFLT3 AFLUENTE T ON
8.830.12%0.01Kup1.400K12362.00568.393M28.250.31Usługi komunalne
BRKM3 BRASKEM ON N1
61.808.99%5.10Silne kup285.900K17668619.7146.448B3.1617.96Przemysł przetwórczy
GGBR3 GERDAU ON N1
22.991.95%0.44Kup96.500K2218535.0044.469B2.977.62Minerały nieenergetyczne
MOAR3 MONT ARANHA ON
431.000.00%0.00Kup1.800K775800.005.280B8.5350.52Przemysł przetwórczy
PETR3 PETROBRAS ON N2
30.350.93%0.28Kup20.230M613989605.00384.901B2.9010.3549050.00Minerały energetyczne
Załaduj więcej