Światowe Dane Ekonomiczne

Pomysły Tradingowe
Pomysły edukacyjne

Prognozy makroekonomiczne

O nas

Analiza makroekonomiczna koncentruje się na gospodarkach krajowych (lub w przypadku strefy euro na krajach tej strefy) i analizuje ich kondycje. Odbywa się to poprzez interpretowanie wskaźników ekonomicznych w następujących obszarach: wzrost gospodarczy (klimat biznesowy, PKB), inflacja (indeks cen towarów i usług konsumenckich, indeks cen producenta), zatrudnienie (zasiłki dla bezrobotnych, bezrobocie) i produkcja (zlecenia fabryczne, pozwolenia na budowę).

Bierze także pod uwagę wszelkie zmiany geopolityczne, które mogą powodować ryzyko na rynku (wybory, klęski żywiołowe), jak również politykę pieniężną i działania banków centralnych, takie jak zmiany stóp procentowych (które mogą zachęcać lub zniechęcać inwestorów), łagodzenie ilościowe (może pobudzać gospodarkę i inflację) oraz język używany na konferencjach prasowych i ogłoszeniach. Zrozumienie, w jaki sposób te elementy wpływają na siłę waluty, daje inwestorom forex niezbędną wiedzę do prowadzenia skutecznej gry rynkowej. TradingView oferuje kalendarz ekonomiczny, który czytelny sposób obrazuje wszelkie wydarzenia rynkowe na skali czasu.