Przepływ wiadomości

Reuters
Przepływy Baltic Pipe do Polski zostaną czasowo wstrzymane - Energinet
Reuters
Rada Nadzorcza KGHM powołała Mirosława Kidonia na wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych
Reuters
Tomasz Zdzikot nowym prezesem KGHM Polskiej Miedzi
Reuters
JSW kontynuuje współpracę w zakresie sprzedaży węgla koksowego z ArcelorMittal Poland
Reuters
Transnieft podał, że nie odciął dostaw ropy do Polski i Niemiec
Reuters
Wygląda na to, że wyciek z rurociągu został opanowany - wicepremier Rosji
Reuters
Rurociąg przez Rostock działa, dostawy ropy zapewnione-Niemcy
Reuters
Transnieft podał, że PERN poinformował go o wycieku z rurociągu Przyjaźń
Reuters
KGHM podpisał list intencyjny z Polską Agencją Inwestycji i Handlu
Reuters
Rada Nadzorcza JSW zgodziła się na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii F I G JSW Stabilizacyjnego FIZ
Reuters
Bumech ma umowę importu węgla ze spółką z RPA
Reuters
Prezes Bogdanki został odwołany
Reuters
POPRAWIONA-Prezes Bogdanki został odwołany
Reuters
Skarb państwa chce kupić Tauron Wydobycie za 1 zł
Reuters
Zarząd JSW podjął uchwałę dot. nabycia certyfikatów do 1,5 mld zł
Reuters
KGHM powołuje dwóch wiceprezesów
Reuters
KGHM: Adam Bugajczuk rezygnuje z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. rozwoju
Reuters
Czesi oczekują rychłego wznowienia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń
Reuters
KGHM otrzymał oświadczenie Pawła Gruzy dot. rezygnacji z funkcji członka zarządu
Reuters
Pierwszy statek ze zbożem ma dziś opuścić Ukrainę - MON Turcji
Reuters
Bumech ma umowę z OT Logistics dot. współpracy strategicznej przy imporcie węgla energetycznego
Reuters
Daniel Obajtek ma czasowo wykonywać czynności prezesa zarządu Energii
Reuters
Bogdanka ma aneksy do umowy wieloletniej z Enea Wytwarzanie
Reuters
Spółka zależna Bumechu ma aneksy do umowy sprzedaży węgla energetycznego
Reuters
Spółka zależna Bumechu ma porozumienie i nową umowę na sprzedaż węgla z kopalni Silesia
Reuters
Bumech ma umowę na ok. 45 mln zł na sprzedaż węgla energetycznego
Reuters
JSW ma wieloletnią umowę na dostawę węgla o szacunkowej wartości 2,12 mld zł
Reuters
KGHM i TotalEnergies łączą siły w celu rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej
Reuters
Enea ma umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa dot. objęcia akcji serii D
Reuters
Energa: Iwona Waksmundzka-Olejniczak zrezygnowała z funkcji prezesa zarządu
Reuters
Rada Nadzorcza JSW udzieliła zgodę na zasilenie funduszu stabilizacyjnego kwotą do 700 mln zł
Reuters
JSW zatwierdza strategię GK na lata 2022-2030
Reuters
KGHM odwołało Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź Dariusza Świderskiego
Reuters
Energa: Elektrownia Ostrołęka rozwiązała umowę mocową
Reuters
JSW ma porozumienie płacowe ze stroną społeczną
Reuters
JSW ma umowę na dostawy węgla do MORAVIA STEEL
Reuters
KGHM zatwierdza strategię z horyzontem roku 2040
Reuters
OPEC+ utrzyma planowaną podwyżkę produkcji w lutym - źródła
Reuters
Łącznie przychody Energii z kontraktów na umowy mocowe mogą wynieść ok. 879,2 mln zł w 2026 r.
Reuters
Odbiorcy detaliczni zapłacą za prąd ok. 24% więcej-URE
Reuters
Jednostki Enei zakontraktowały łącznie nie mniej niż 1.028 MW obowiązku mocowego na 2026 r.
Reuters
Energa zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z EBI do kwoty 150 mln euro
Reuters
Polska będzie namawiała Niemcy, by nie ulegały presji Rosji-premier
Reuters
KGHM przyjmuje politykę klimatyczną
Reuters
JSW aktualizuje założenia dot. produkcji węgla na 2021 do poziomu 13,8 mln ton
Reuters
Energa powołała Janusza Szurskiego na wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych
Reuters
Energa powierza Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak funkcję prezesa
Reuters
Sumitomo sprzeda South32 udział w Sierra Gorda za 1,55 mld USD
Reuters
OPEC ściął prognozę popytu na ropę w 2021 r, śledzi ceny gazu
Reuters
Ceny ropy w USA są najwyższe od 2014 roku
Reuters
Niemcy chcą stworzyć strefę wolną od dzików na granicy z Polską
Reuters
JSW deleguje Stanisława Pruska do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu
Reuters
Energa powierza pełnienie obowiązków prezesa zarządu Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak
Reuters
JSW odwołuje prezesa zarządu Barbarę Piątek
Reuters
Ropa najdroższa od lat po załamaniu rozmów OPEC+
Reuters
Energa informuje o podpisaniu dokumentów dot. projektu węglowego oraz gazowego w Ostrołęce
Reuters
Energa: CCGT Ostrołęka przejmie projekt gazowy od Elektrowni Ostrołęka
Reuters
Enea informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego przeciwko Enea Elektrownia Połaniec
Reuters
Zarząd KGHM zgadza się na zwiększenie kwoty pożyczki od EBI o 440 mln zł
Reuters
Transnieft wstrzyma dostawy do Polski rurociągiem Przyjaźń na 4 dni-Ifax