Geometria rynku

Pomysły Tradingowe 6
Skrypty 58

Geometria rynku

Analiza geometryczna opiera się na założeniu, że rynek daje się opisać w oparciu o reguły geometrii z uwzględnieniem ceny i czasu. Taka forma analizy stosuje szereg innowacyjnych narzędzi oraz technik i należy do grupy zaawansowanych metod analitycznych. Pionierem stosowania metod geometrycznych w analizie rynkowej był W.D. Gann, który stosował kąty, kwadraty oraz inne formacje geometryczne w ramach swoich metod prognozowania rynków i tym samym zapoczątkował nowy sposób myślenia o analizie rynkowej.

Istnieje wiele metod analizy geometrycznej rynków. Narzędzie Pitchfork jest jedną z najpopularniejszych metod tego typu i wykorzystuje wskaźniki kanałowe bazujące na głównych pivotach. Metoda ta oblicza tzw. linię mediany, która oferuje unikalną perspektywę analizy rynku. Linia ta jest kluczowym elementem tej metody, dlatego też często nazywana jest ona metodą linii mediany. Dla niektórych analityków wykresów linie proste są zbyt ograniczone. Dlatego też wciąż doskonalą oni metody geometrii rynkowej stosując łuki, okręgi czy spirale. Te konstrukty geometryczne stosuje się w celu identyfikacji oraz prognozowania przyszłych ruchów rynku na podstawie poziomów wsparcia i oporu oraz punków zwrotnych.