sla11wek

Zoom Video Communications (ZM): Bear Put Spread – zwrot 249%

NASDAQ:ZM   Zoom Video Communications, Inc
W obliczu zmagań ze strony byłych liderów rynku, takich jak Zoom o przesunięcie się w górę, warto przyjrzeć się niektórym niedźwiedzim kandydatom do handlu opcjami. Na tym polega piękno opcji, masz potencjał do zarabiania pieniędzy na rynkach wzrostowych, spadkowych i bocznych.

Akcje Zoom mogą być dobrym kandydatem, biorąc pod uwagę, że ostatnio napotkały opór przy spadającej 21-dniowej wykładniczej średniej ruchomej. ZM notowane są poniżej 200-dniowej średniej kroczącej od 3 marca. Poniewaz Implikowana zmienność ZM znajduje się na dolnym końcu 12-miesięcznego przedziału, wybieramy strategie Bear Put Spread (spread PUT niedźwiedzia).
Bear Put Spread to spread debetowy. Oznacza to, że musimy zapłacić premię aby otworzyć transakcję. Spread niedźwiedzi PUT out of the money (OTM) to transakcja o niskim koszcie i dużym potencjale zysku

W przypadku akcji Zoom, możemy uzyc strategii spread PUT niedźwiedzia, używając ceny wykonawczej 280 jako pozycji Long PUT i ceny wykonawczej 270 jako short PUT, obie opcje wygasają 21 maja. Innymi słowy, kup opcję PUT 280, a następnie jednocześnie sprzedaj 270 opcje PUT. Ponieważ Zoom jest obecnie notowany po cenie 319 lub wyższej od tych dwóch cen wykonawczych opcji PUT, opcje te są Out of the money (OTM). Akcje ZM musiałyby spaść, aby te dwie opcje PUT byly In-the-Money ( ITM ) i przyniosly zysk. Spread niedźwiedzi PUT kosztowałaby około 285 USD za kontrakt z maksymalnym potencjalnym zyskiem w wysokości 710 USD (zwrot 249%).
Aby osiągnąć maksymalny zysk, ta transakcja wymagałaby spadku akcji ZM o co najmniej 14% od chwili obecnej do wygaśnięcia 21 maja. Próg rentowności dla spreadu PUT niedźwiedzia wynosi 277,15, co jest obliczane jako 280 pomniejszone o koszt 2,85 USD (premia opcyjna za kontrakt).Jeśli akcje ZM spadną na wczesnym etapie handlu, możliwe będzie osiągnięcie zysku przy nieco wyższych cenach. W momencie wygaśnięcia, jeśli cena ZM bedzie powyżej 280, cały spread straci wartość, a transakcja straciłaby 100% lub 290 USD.

W przypadku takiej transakcji prawdopodobnie nie nalezy sobie zawracac głowy stop lossem. Albo handel zadziała, albo nie. Następny raport kwartalny Zoom prawdopodobnie pojawi się około 31 maja, więc nie ma ryzyka potencjalnego gwaltownego skoku ceny ZM w tej transakcji.

Ten pomysl służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.