FutureMaps

XRPEUR Punkt zwrotny 1.1630

BITSTAMP:XRPEUR   XRP / Euro
Obrona poziomu 0.9860 który znajduje się w obszarze geometrii 61.8% swingu wzrostowego, przełożyła się na ruch w kierunku pierwszego oporu 1,1400 - 1,1630. Przełamanie oporu będzie sygnałem do kontynuacji ruchu wzrostowego w kierunku 1.4900 - 1.5500 gdzie znajduje się pas oporowy wynikający z geometrii 38.2% - 41.4% całej dotychczasowej fali spadkowej. Negatywnym sygnałem podażowym będzie akceptacja ceny poniżej wczorajszych dołków i kontynuacja spadku poniżej 0,9850.