Kuba_San

Złota Droga! Gold Road Map!

Short
Kuba_San Premium Zaktualizowano   
OANDA:XAUUSD   Złoto / Dolar USA
Złoto porusza się bardzo harmonicznie, dla przejrzystości każda formacja i jej zniesienia są zaznaczone innym kolorem. 
Formacja AB=CD  (czerwona) na wykresie dziennym potwierdzona - punkt B formacji, na linii z silnym tygodniowym oporem (1560), został przekroczony. Prawdopodobnie czeka nas re-test tego poziomu, a po przebiciu możliwe dopełnienie formacji.
Mamy mocny trend wzrostowy, kanał na wykresie obrazuje flagę wzrostowa ( bullish flag ) która formowała się przez cztery miesiące i na koniec roku ustanowiła Punkt C formacji dokładnie na poziomie 0.382 zniesienia głównej fali (czerwona strzałki). Formacja będzie uznana za kompletna po dopełnieniu nogi CD, czyli równości AB i CD. Prawdopodobieństwo odwrócenia trendu wzrasta gdy równości te zbiegają się ze zniesieniem BC i tworzą mały obszar, który określa się mianem Strefy Potencjalnego Odwrócenia (PRZ).
W tej sytuacji mamy dwa takie male obszary:
1. 100% AB=CD i zniesienie zewnętrzne fali BC na poziomie 2.618, w okolicach 1740$; i w miejscu
2. 88.6% AB=CD i zniesienie zewnętrzne fali BC na poziomie 2.27, w okolicach 1705$. Ku temu obszarowi bym się skłaniał jako bardziej prawdopodobna PRZ, a powód poniżej.

W odnodze CD  zaczyna się formować  mniejsza potencjalna formacje (pomarańczowa) ab=cd , widoczna na interwale 3  godzinnym. Formacja ab=cd zostanie potwierdzona bo przekroczeniu punktu B (1612$) i kompletna w obszarze 1701-1706$ gdzie zbiega się zniesienie bc oraz 100% równości ab=cd .

Ponadto spadkowy nietoperz, także w tym rejonie, na tygodniowym interwale, ale to już w następnym poście.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gold moves very harmonically. To keep chart clean each formation and its retracement are marked with a different color. AB=CD pattern (red) confirmed on daily chart - B point of the formation, in line with strong weekly resistance (1557$), is crossed. Price will be probably re-testing this level (actually do now), and after breaking the resistance possible completion of the pattern.

We are in strong bullish trend , the channel on the chart illustrates the bullish flag that was forming for four months and at the end of the year established Point C at  0.382 retracement (red arrow). The pattern gives two potential PRZ zones.1. At 100% completion AB=CD and 2.618 BC projection, around 1740$; and2. At 88.6% completion AB=CD and 2.27 BC projection, around 1705$.
A smaller potential formation (orange) ab=cd begins to form in the CD leg, visible on a 3-hour interval. Cross of B point (1612 $) will confirm the pattern. 2.24 bc projection and 100% ab=cd nicely align with the bigger ABCD 88.6% completion.

Furthermore Bearish BAT on weekly chart with PRZ in the same zone. Stay tuned!
Zlecenie aktywne: Komentarz: Ruch ponad 1000 pipsow.
--------------
Over 1000 pips move.

Podane informacje nie są rekomendacjami handlowymi.
https://linktr.ee/kuba_san