ChristopherJohnson_AT

Wielton Interwał: W1, D1. Analiza wiolowymiarowa.

Long
GPW:WLT   WIELTON
Analiza trend: Trend główny długoterminowy wzrostowy (12 - letni), trend wtórny średnioterminowy spadkowy (4 - letni), trend krótkoterminowy wzrostowy (18 - miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: (11.32 - 10.68) zł, 9.72 zł, 8.50 zł, 7.12 zł. Opory dla trendu wzrostowego: 12.90 zł, 14,42 zł, 18.90 zł.

Przełamanie opadającej podaży było katalizatorem do zmiany średnioterminowego trendu spadkowego. 16 listopada silny atak popytowy na ultra wysokim wolumenie (największym po lewej stronie wykresu) po raz drugi pokonał ponad trzy letnią przecenę waloru (wcześniejsze wybicie powyżej zniżkującej podaży było testem i szukaniem popytu w wyższych przedziałach cenowych). Wyjście powyżej pomocniczej, zbieżnej linii podaży zapoczątkowało trzecią falę wzrostową o dużej intensywności, przełamując średnioterminowy trend spadkowy. Dynamika trendu krótkookresowego znacznie przyśpieszyła, duży kąt nachylenia popytu świadczy o sile byków.


Analiza formacji cenowych: Głowa z ramionami jest początkiem trendu wtórnego (będącego korektą wyższego rzędu w trendzie głównym). Od momentu pojawienia się tej formacji, kilkufalowa sekwencja spadkowa zepchnęła notowania do pułapu poniżej 3 zł za akcję. Po osiągnięciu dołka cenowego 16 marca 2020 nastąpiło silne wejście strony popytowej, potwierdzone przyrostem wolumenu (miesiąc ten zapisał się w historii nie tylko GPW, a także na światowych parkietach, w tym miesiącu nastąpiło odwrócenie głównych ruchów indeksowych). Formacja o wymowie podwójnego dna odwróciła wtórny ruch spadkowy.

Analiza fal wg metodologii Ralfa Nelsona Elliota: W interwale W1 jednoznaczna sekwencja pięciofalowa, fala druga zniosła 78,6% fibo fali pierwszej i była testem podaży. Fala czwarta osiągnęła zniesienie 23,6% fibo fali trzeciej. Jak zaważymy różnorodność korekt w cenie jak i w czasie została zachowana (fala 2 była korektą prostą, a 4 płaską). Po sekwencji pięciofalowej powinna nastąpić przynajmniej trzy falowa korekta.


Analiza wolumenu i profil: Jednoznaczny wolumen byczy (przyrastający w impulsach i malejący w korektach) od momentu konwersji trendu krótkoterminowego. Duże zaangażowanie wolumenowe podczas kształtowania się fali pierwszej, największe podczas fali trzeciej i wyraźne zmniejszenie podczas fali piątej. Jest to charakterystyczne zachowanie wolumenu w aspekcie metodologii Eliota. Fala piąta będąca początkiem dystrybucji wykazuje spadek wolumenu (Smart Money zamykają pozycję, przynajmniej do czasu zakończenia spodziewanej korekty). Fala trzecia jako największa, cechuje się ponadprzeciętnym wolumenem. Powyższe fakty mogą wskazywać na wyczerpanie wzrostowego ruchu krótkookresowego. Zmniejszający się profil wolumenu wraz ze wzrostem cen. Najczęściej handlowanymi poziomami to range akumulacyjne w fali pierwszej i trzeciej.


Geometria i poziomy historyczne: Przełamany został poziom (11.32 - 10.68) zł będący linią szyi dla formacji RGR. Wyraźne naruszenie tego interwału cenowego od dołu neguje formację Głowy z Ramionami. Jest to kluczowy zakres z tego względu, że zanegowanie struktury RGR równocześnie kwestionuje wtórny trend średnioterminowy utrzymujący notowania w ruchu spadkowym. Obecna fala wzrostowa jest zniesieniem 61,8% dla trendu spadkowego. Rekcja na popularną geometrię w postacie pojawienia się sygnałów słabości VSA, wskazuje na siłę tego poziomu. Konsolidacja w tym zakresie geometrycznym jest prawdopodobna i przygotuje kurs do ostatecznej zmiany trendu wtórnego.


Analiza bar po barze i sygnały VSA: W interwale D1 w ostatniej fali, dla konfiguracji pięciofalowej pojawiają się sygnały słabości VSA. Bar nr 0 (Buing Climax) będący kulminacją popytu. Górny cień świadczy o zamykaniu pozycji przez profesjonalną część rynku. Bar nr 1 będący szczytem wygenerował stosunkowo niski wolumen, co oznacza test popytu dla wyższych przedziałów cenowych. Malejący wolumen pomiędzy świecą nr 0 i 1 wskazuje na stopniowy zanik popytu. Brak kupujących objawia się spadkiem wolumenu, niska presja podażowa powoduje, że niewielkie zlecenia napływające na rynek wypychają cenę coraz wyżej. Jest to jeden z najsilniejszych sygnałów wolumenowo barowych. Wystarczy, że przy braku kupujących pojawi się zwiększona presja podażowa i zostanie zapoczątkowana sekwencja spadkowa. Następnie tak jak kostki domino, przełamywanie lokalnych dołków napędzi trend i zapoczątkuje korektę.


Podsumowanie i wnioski końcowe: Wielowymiarowa analiza techniczna i wolumenu przyniosła zaskakujące wnioski. Pomimo tego, że układ techniczny w interwale W1 jest korzystny i wskazuje na kontynuację trendu głównego. A także na duże prawdopodobieństwo zakończenia wtórnego średnioterminowego trendu spadkowego (w końcu pojawiła się najdłuższa fala wzrostowa i overbalance został przełamany) to, w niższych przedziałach czasowych należy spodziewać się korekty. Pięciofalowa sekwencja, zmniejszająca się presja popytowa, a także pojawiające się sygnały słabości na istotnych poziomach geometrycznych wskazują na częściową dystrybucję i sprzedaż przez profesjonalistów. Może być to początek korekcyjnego układu dla 18 miesięcznej sekwencji falowej.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.