Deszcz

Indeks WIG20 strefa Popytu W1/D1 (Podaż i Popyt)

Long
GPW:WIG20   WIG 20
250 obejrzeń
1
Nowa strefa Popytu na interwale W1 z utworzeniem trendu wzrostowego.
Potencjalny long z D1 DZ do minimum przeciwnej strefy Podaży.