eranet

Wig20 - 1240pkt musi zostać obronione

Long
GPW:WIG20   WIG 20
Scenariusz dla #Wig20 dopóki poziom ok 1240pkt jest obroniony. Perspektywy długoterminowe korzystne!!!

Komentarze