AnalizyD

WIG.Games - gra warta świeczki czyli czas trochę przyexpić

Long
GPW:WIG.GAMES   WIG.GAMES
Podstawy liczenia indeksu
Indeks WIG .GAMES jest publikowany od 18 marca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branży obejmującej producentów i wydawców gier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 r. i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG .GAMES jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 40%.
Składnikiem indeksu są:

CDPROJEKT 37,711 %
TSGAMES 35,340 %
11BIT 15,398 %
PLAYWAY 8,427%
CIGAMES 3,124%


Od momentu rozpoczęcia notowań indeks porusza się w kanale wzrostowym i na dzisiaj kurs znajduje się na dolnym ograniczeniu kanału.

Obecnie wskaźnik indeksu znajduje się poniżej EMA12/26 które powstrzymują wzrosty, jednak coraz bliżej do sygnału kupna na MACD .
Najsilniejszym oporem dla indeksu będzie jednak EMA200 i EMA144.
Oscylatory mamy wychłodzone i to daje szansę rozwoju pozytywnego scenariusza na najbliższy okres.
1. CDPROJEKT
Data: 27.08.2021
Kurs: 167,78zł
Udział w indeksie: 37,711%
Kapitalizacja: 16,90 mld
Wskaźnik C/Z 15,32
Dywidenda 2,98%
Najw./52 tyg. 464,20 zł
Najn./52 tyg. 151,08 zł
Wpływ na indeks w przeciągu 3 miesięcy: pozytywny
Kurs akcji od 2011 roku znajduje się w silnym kanale wzrostowym i z minimum 3,12zł osiągnął swoje maksimum na poziomie 470zł.
Po osiągnięciu szczytu kurs wszedł w silną fazę korektę z minimum na 150zł i teraz kurs porusza się po dolnym ograniczeniu kanału

Jeśli kurs przebije 150 zł to korekta będzie znacznie silniejsza i osiągnie poziom 124zł, który w przeszłości był oporem w 2017 i 2018 roku i wsparciem w listopadzie 2018 rokuNa wykresie dziennym aktualnym możemy zobaczyć że kurs porusza się w kanale spadkowym i obecnie kurs porusza się przy górnej krawędzi oporu

dodatkowo można zauważyć, że kurs porusza się w kanale wzrostowym i jest w istotnym miejscu swoich notowań.
Jeśli kurs ma ruszyć dalej na północ to musi wybić kanał spadkowy i obecny opór to poziom 169,5zł
Widać też, że kanał spadkowy mocno ogranicza wzrostu kursu.

Tak więc przebicie 168,5zł może dać sygnał do potwierdzenia wzrostów w kierunku 215zł w okolicach październik-listopad 2021
Zejście poniżej 162zł to dalsze spadki w kierunku 124zł (środek kanału spadkowego i dalej na 90zł)
Tak silne spadki są jednak mało prawdopodobne i w mojej ocenie wchodzimy w nową fazę wzrostów z celem na 215zł
Wsparcie: 164 / 150 / 124zł
Opór: 170 / 182 / 205zł

Opór 170zł jest istotny dla dalszych wzrostów. Przekroczenie tego poziomu może bowiem dopiero wywołać większy popyt.

Po wybiciu w/w 170zł i dalej 205zł celem będzie 215zł gdzie należy spodziewać się korekty w okolice 190-200zł.

2. TS GAMES
Data: 27.08.2021
kurs: 540,00zł
udział w indeksie: 35,34%%
Kapitalizacja 3,92 mld
Wskaźnik C/Z 22,38
Dywidenda 1,85%
Najw./52 tyg. 698,00 zł
Najn./52 tyg. 383,00 zł
Wpływ na indeks w przeciągu 3 miesięcy: pozytywny

Kurs od 2018 roku znajduje się w silnym kanale wzrostowym z minimum na 51,5zł a maksimum na 695zł.

Dzisiaj kurs znajduje się na 540zł i jest to poziom wsparcia kanału wzrostowego od którego kurs obecnie próbuje odbić

Aby myśleć od dalszym kierunku na północ kurs musi pokonać opór w kanale spadkowym, który dzisiaj jest na poziomie 543zł
Jeśli ten poziom się uda przebić to wówczas mamy kontynuację kanału wzrostowego.
W mojej ocenie patrząc na wskaźniki RSI (57,5) oraz RSX (poziom wykupiony) oraz fakt że mamy wsparcie ze strony EMA12/26 to kurs powinien przebić opór na 543zł, ale potem może jeszcze chwilę konsolidować na poziomie 515-560zł i dopiero w okolicach października dotrzeć na poziom 830zł (środek kanału)

Wsparcie: 512 / 488 / 462zł
Przebicie poziomi 490zł potwierdzi kontynuację kanału spadkowego i negację kanału wzrostowego
Opór: 543 / 563 / 599zł


3. 11BIT
Data: 27.08.2021
kurs: 457,00zł
udział w indeksie: 15,398%
Kapitalizacja 1,08 mld
Wskaźnik C/Z 41,27
Dywidenda brak
Najw./52 tyg. 594,00 zł
Najn./52 tyg. 420,20 zł
Wpływ na indeks w przeciągu 3 miesięcy: pozytywny


Podobnie jak na dwóch poprzednich spółkach tak i tu mamy silny trend wzrostowy rozpoczęty w 2013 roku największym sukcesem spółki gdzie kurs z poziomu 8zł w ciągu kilku dni wzrósł do 66zł i od tamtej pory znajduje się w silnym trendzie wzrostowym

Dzisiaj kurs można włożyć w silny trend wzrostowy i zaznaczyć, że mamy właśnie dolne wsparcie kanału.

Jeśli inwestorzy liczą na większe wzrosty to cena za akcję musi przebić poziom 500zł co jest górnym ograniczeniem kanału spadkowego
Na wskaźnikach mamy wychłodzenie RSI: 46,6 a RSX jest wyprzedany i powoli zawraca ku górze. EMA12/26 co może zwiastować pojawienie się sygnału kupna w najbliższym czasie.
Dodatkowo EMA144 i 200 jest na tym samym (493zł) i nie powinno dojść do przecięcia a to może być pozytywne dla rozwoju kursu.
Ważne jest to, że mamy do zamknięcia lukę na poziomie 447zł i tutaj warto próbować się ustawić do podłączenia w kierunku północnym.
Poziom 447zł może zostać przetestowany szybką świecą w ciągu jednej sesji
Wsparcie: 457 / 447 / 421zł
Opór: 477 / 495 / 514zł

4. PLAYWAY

Data: 27.08.2021
kurs: 455,4zł
udział w indeksie: 8,427%
Kapitalizacja 3, 01 mld
Wskaźnik C/Z 14,70
Dywidenda 2,80%
Najw./52 tyg. 689,00 zł
Najn./52 tyg. 396,20 zł
Wpływ na indeks w przeciągu 3 miesięcy: negatywny


Kurs od 2016 roku znajduje się w silnej fazie wzrostów gdzie z poziomu 50zł wzrósł na maksimum do 700zł po czym rozpoczęła się mocna faza korekty 435zł


Na dzisiaj nie widać jeszcze próby odreagowania w kierunku na północ. I chociaż kurs porusza się po wsparciu na kanale to brak większej siły na wzrosty

Tak więc tutaj należy zachować ostrożność ponieważ kurs może jeszcze wybić kanał dołem i wówczas cena akcji może otrzeć się o 400zł a właściwie 394zł skąd dopiero ruszy mocniej na północ.
Jest to jednak scenariusz tylko w momencie przebicia 436zł

Wsparcie: 447/431/396zł
Opór: 483/515/540zł

Alternatywnie jeśli kurs odbije od 514zł i zacznie opadać w kierunku dolnego wsparcia należy dokładnie obserwować ruchy ponieważ może tworzyć się klin zniżkujący.

5. CI GAMES

Data: 27.08.2021
kurs: 1,56zł
udział w indeksie: 3,124%
Kapitalizacja 285,39 mln
Wskaźnik C/Z 33,27
Dywidenda brak
Najw./52 tyg. 1,92 zł
Najn./52 tyg. 1,03 zł
Wpływ na indeks w przeciągu 3 miesięcy: neutralny

Spółka od 2014 roku konsoliduje w zakresie 1,60zł a 70gr z wybiciem ponad konsolidację w 2015 roku na poziom historycznego maksimum do 3,3zł
Potem jednak kurs w 2017 roku powrócił na poziom konsolidacji i od tamtej pory możemy wyznaczyć linię ograniczającą wszelkie wzrosty

Dzisiaj kurs porusza się w formacji trójkąta i aktualny opór to poziom 1,83zł gdzie mamy linię oporu dwóch poprzednich wierzchołków oraz długookresową linię rysowaną od szczytu z 2016 roku

Spółka ta ma jednak minimalne znaczenie dla indeksu dlatego wahania na kursie nie powinny wpłynąć negatywnie na samą wartość WIG .Games.
Wsparcie: 1,52/1,4/1,31zł
Opór: 1,61 / 1,7 / 1,8zł
Może być tak, że kurs osiągnął już swoje maksimum w aktualnej konsolidacji i właśnie podąża w kierunku 1,4zł

Podsumowanie WIG GAMES
Aktualnie indeks ma szanse dotrzeć w okolice 25.371 punktów w tym celu jednak musi pokonać 24.075pkt i środek kanału spadkowego na poziomie 23.630pkt, który rozpoczął się w grudniu 2020 roku

Jeśli to się uda to jest szansa na powrót do wzrostów.
Słabym punktem indeksu jest sytuacja CDProjekt który nie ma najlepszych notowań po wpadce swojej flagowej gry. Najgorsze jednak spółka powinna mieć za sobą i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Oczekiwania co do wyników za Q2 nie są wygórowane i dlatego jeśli wynik będzie z zyskiem w okolicach konsensusu to nie powinno być negatywnych ruchów na spółce, jeśli jednak zysk będzie minimalny lub będzie strata to wówczas kurs odnotuje mocne spadki w okolice nawet 100zł co dodatkowo pogrąży indeks.
Negatywnie też w mojej ocenie wygląda PlayWay oraz CIG, które mogą spowolnić wzrosty.
Czarnym koniem całego portfela może się okazać 11BIT , który może dodać trochę paliwa do wzrostów.

Wsparcie: 22.618 / 21.500 / 20.400 pkt
Opór: 24.100 / 25.350 / 27.000 pkt

Patrząc na wszystkie składniki indeksu oraz sezonowość spółek do analizy krótkoterminowo wskazuję pozycję „DŁUGĄ” do grudnia 2021

Znajdziecie mnie na Twitterze gdzie chętnie dyskutuję i dzielę się opiniami

https://twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to moje prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży akcji
Zapraszam: twitter.com/StockupG