Comparic

Vivid Games w górę o prawie 17% - spora zmienność na GPW?

VIVID (GPW:VVD)  
GPW:VVD   VIVID
Vivid Games reagował umocnieniem o 16,67% na zawiadomienie dotyczące zmiany liczby głosów: „Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia od pana Remigiusza Kościelnego - Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 69 ust . 1 pkt 2. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z wydaniem w dniu 14.08.2018 akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co równoznaczne jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Vivid Games S.A. o akcje serii G, nastąpiło zmniejszenie zaangażowania pana Remigiusza Kościelnego w kapitale zakładowym Spółki Vivid Games S.A. z uwagi na zwiększenie się ogólnej liczby akcji Spółki”
Cena odbija od pułapu 3,34, który wyznacza wsparcie nieprzerwanie od połowy marca i podchodzi pod strefę późniejszych dołków, rysowanych w maju i czerwcu (jest to jednocześnie poziom maksimów marcowych). Wybicie okolic 4 złotych pozwoli cenie przezwyciężyć strome spadki z ostatniego miesiąca, po drodze pojawić może się jednak sporo krótkoterminowych oporów.

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.