TVC:USOIL   CFD na ropę WTI
Punkt C układu zaksięgowany. Mozliwe dalsze spadki w kiedunku punktu A.
Do obserwacji.