RelacjeRynku

Unimot – ekspansja na trudnym rynku energetycznym

Long
GPW:UNT   UNIMOT
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Unimot ( UNT ) – przedstawiciel branży paliwa i gazu, notowany na głównym rynku GPW i wchodzący w skład indeksu sWIG80 .

Aktualnie kurs spółki, kolejny raz w ciągu ostatnich kilku sesji, testuje okolice wsparcia wynikające z profilu wolumenu (ok. 47,50 zł). Poziom ten wydaje się jednak mocnym wsparciem ze względu na średnie kroczące 50-sesyjne i 100-sesyjne, których obrona może zapoczątkować kolejną falę wzrostową na kursie w kierunku najbliższego oporu na poziomie ok. 54,50 zł. O takim scenariuszu może też świadczyć fakt, że aktualny poziom RSI odpowiada poziomowi, z którego rozpoczęła się poprzednia fala wzrostowa 20 lipca br . Wskaźnik MACD jest również bliski wygenerowania sygnału kupna przy kolejnym wzroście kursu.

Negatywnym scenariuszem, choć wydaje się mało realnym, jest przełamanie obecnego wsparcia i podążanie kursu w stronę wcześniejszego wsparcia znajdującego się ok. 40 ,55 zł – dołka, który przeszło dwa miesiące temu zapoczątkował ostatnią falę wzrostową.

Profil spółki
Unimot jest wyspecjalizowanym importerem i dystrybutorem paliw ciekłych i gazowych, oferując olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa, benzynę oraz energię elektryczną. Jako podmiot, posiadający koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami płynnymi, stał się spółką multienergetyczna. Swoją ofertę kieruje do kontrahentów z sektorów: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.

Unimot S.A. jest jednostką dominującą wobec Grupy Kapitałowej Unimot. Warto mieć na uwadze, że głównym akcjonariuszem spółki Unimot jest Unimot Express Sp . z o.o., która już na początku tego wieku wyspecjalizowała się w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi, wspierając swoją spółkę córkę zdobytym na rynku doświadczeniem i relacjami biznesowymi.

Grupa Unimot wciąż szuka rozszerzenia swojej dotychczasowej oferty biznesowej, decydując się na inwestycje w obszar fotowoltaiki (przejmując portfel farm fotowoltaicznych oraz uruchamiając produkcję paneli fotowoltaicznych) oraz w budowę i rozwój sieci paliw AVIA (aktualnie Grupa Unimot zarządza już 72 stacjami własnymi).

Analiza wynikowa
W obszarze przychodów ze sprzedaży (ok. 4,8 mld zł w 2020 r.), które generuje Grupa Unimot, widać regularną tendencję wzrostową r/r, z kolei na poziomie zysków i marży netto możemy już zaobserwować pewną fluktuację. Z pewnością na osiągane wyniki Grupy duży wpływ mają zwiększone inwestycje, które zostały zainicjowane w ostatnich latach i są w dalszym ciągu obsługiwane finansowo.

Przepływy pieniężne wyglądają bardzo dobrze. Szczególnie imponująco wyglądają przepływy generowane na poziomie operacyjnym (ok. 145 mln zł w 2020 r.). Rosną również przepływy pieniężne inwestycyjne i finansowo, co oznacza że pomimo zwiększonych inwestycji Grupa przykłada dużą uwagę także do bieżącej obsługi zadłużenia własnego oraz utrzymania wysokiej płynności.

To co również zwraca uwagę jest dość niska rentowność sprzedaży Grupy, która kształtuje się na poziomie ok. 1,5%. Niemniej wydaje się ona odpowiadać normie w branży, gdzie zasadnicze znaczenie ma sama skala generowanej sprzedaży i jej faktyczne wolumeny.

W ujęciu kwartalnym, szczególnie w pierwszym półroczu 2021 r., widać wyraźny wzrost sprzedaży r/r na poziomie odpowiednio ponad 33% (1Q 2021) oraz aż 62,50% (2Q 2021). Daje to podstawy do założeń rekordowego pod tym względem roku 2021.

Głównym segmentem działalności Grupy jest obrót paliwami ciekłymi (91,53% ogółu przychodów w pierwszym półroczu 2021 r.), przy zdecydowanie mniejszym wkładzie pozostałych segmentów w sprzedaż ogółem - obrót paliwami gazowymi i energią elektryczną stanowiły odpowiednio jedynie 3,61% oraz 3,15% w pierwszych sześciu miesiącach br .

Pod kątem geograficznym, w ujęciu pierwszego kwartału br ., Grupa wygenerowała 87% przychodów na poziomie krajowym, z kolei kluczowy import wyniósł odpowiednio 4,31% (Czechy), 3,73% (Holandia) oraz 1,51% (Niemcy).

Z kolei kwartalny poziom zysków netto Grupy okazuje oznaki wyraźnego ożywienia, zapoczątkowanego jeszcze w 4Q 2020, szczególnie w okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku. Drugi kwartał był oczywiście wciąż dobry wynikowo, lecz jednak słabszy o przeszło 9% r/r.

Warto także wskazać, że 3Q 2020 okazał się wyjątkowo słaby, nie tyle na poziomie stabilnych jednak przychodów ze sprzedaży, co na poziomie osiągniętego zysku netto. Daje to wyjątkowo niską bazę w kontekście planowanej na 16 listopada br . publikacji wyników Grupy za 3Q 2021.

Szanse i ryzyka
Niewątpliwie Grupa Unimot musi wciąż borykać się z rosnącymi cenami rynkowymi wszystkich swoich produktów, w szczególności energii i gazu, co wytwarza dodatkową presję cenową wobec własnej oferty handlowej. Dodatkowo na rynku gazu należy liczyć się z dość częstymi utrudnieniami w dostępie do surowca, jak również pojawiającymi się na Wschodzie komplikacjami logistycznymi dostaw. Pewnym obciążeniem dla Grupy wydają się także ciągłe inwestycje w obszar fotowoltaiki, które na chwile obecną generują śladowy poziom całościowej sprzedaży.

Niemiej całościowo na poziomie operacyjnym Grupa z pewnością radzi sobie bardzo dobrze, elastycznie dostosowując się do wciąż zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Daje to realne podstawy do patrzenia w przyszłość ze sporym optymizmem, szczególnie przy utrzymaniu dotychczasowego tempa rozwoju i zmianie sytuacji w obszarze fotowoltaiki oraz w biopaliwach na bardziej korzystną dla Grupy.

Podsumowanie
Obecna wycena rynkowa spółki wydaje się relatywnie niska, gdyż Unimot pod względem bieżącej kapitalizacji rynkowej (ok. 400 mln zł) plasuje się bliżej dolnej części spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 . Dodatkowo najważniejsze wskaźniki tj. C/Z (5,30) oraz C/ WK (1,33) także dają realną przestrzeń do dalszych wzrostów. Obecna stopa dywidendy (4,1) jest z pewnością solidna, aczkolwiek można przypuszczać że wraz z rozwojem biznesu i coraz lepszym poziomem rocznych zysków Grupy również i ona ulegnie poprawie, co jeszcze mocniej wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną spółki.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.