KamilKopec

Czy Trakcja PRKil S.A. jest na dobrym torze?

GPW:TRK   TRAKCJA
Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce” - Grupa Trakcja.

Ostatnie dziesięciolecie pokazało, że nawet największe polskie spółki budowlane potrafią załamać się i szorować po dnie przez kolejne lata. Przykładem może być PBG , która zgarnęła z rynku najbardziej intratne inwestycje zaplanowane na „Euro 2012”, aby po ich podjęciu zderzyć się z problemami realizacji, spowodowanymi w głównej mierze zaniżaniem cen (realizacji) podczas procedur przetargowych, a następnie wzrostowi cen surowców już w trakcie realizacji.

Sektor budowlany, podobnie jak każdy inny, rządzi się swoimi prawami. Trakcję wyselekcjonowałem, spośród innych, ponieważ jest jedną z największych spółek, ale nie największą. Zależało mi na doborze spółki względnie stabilnej, której pozycja budowana była latami. Odrzuciłem natomiast największe spółki, jak na przykład Grupa Budimex , ponieważ jej wskaźnik Cena/Wartość Księgowa jest najwyższy w sektorze. W przypadku Trakcji wskaźnik ten wynosi 0,22 (sektor 0,82; 20.05.2018). Upraszczając analizę, można podjąć tezę, że w przypadku Trakcji płacimy zaledwie 0,22 zł za 1 zł aktywów netto spółki. Dodatkowo spółka wypłacała dywidendę w poprzednich latach, co jest dodatkowym atutem. Jej największą przewagą konkurencyjną jest zdywersyfikowane pole aktywności biznesowej, wychodzące poza granice kraju. W latach 2015 i 2016 wygenerowała najwięcej zagranicznego przychodu, spośród wszystkich spółek sektora budowlanego.

Pod uwagę należy wziąć również drugą stronę medalu. W Q1 2018 Trakcja odnotowała stratę, co zarząd brani sezonowością i generowaniem sprzedaży na H2. Wpłynąć na to miały również wysokie ceny materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów o niskiej rentowności. Dodatkowo spółka realizuje strategię dywersyfikacji działalności na rynku energetyki zawodowej, rynku miejskiego (tramwaje) oraz długoterminowych inwestycji zagranicznych sięgających 2030 r, co generuje koszty, które w długiej perspektywie mają przeistoczyć się w aktywa.

Powyższe informacje nasuwają wnioski:
1. Kurs akcji jest aktualnie względnie tani ( TRK ), ale nigdy nie ma gwarancji, że nie będzie jeszcze tańszy.
2. Zasadne może być akumulowanie akcji, w oczekiwaniu na dostrzeżenie przez innych inwestorów potencjału spółki budowlanej, posiadającej najmocniej zdywersyfikowany (na rynki zagraniczne) model biznesowy.
3. Dalekowzroczna chęć wychodzenia na rynki zagraniczne może okazać się kluczowym czynnikiem gwarantującym długoterminowy wzrost w sektorze, który jest wyjątkowo mocno związany z rodzinnym rynkiem.

Źródła:
Strona Grupy Trakcja
Deloitte, Raport: Polskie spółki budowlane 2016
Biznes Radar, Sektor GPW: Budownictwo

Nota prawna:
Treść niniejszego artykułu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, pozycja 1715). Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.