TVC:TRJEFFCRB   THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX
44 obejrzeń
2
Korekta na fali 2 mogłaby zostać już zakończona. Przemawiają za tym dwa zdarzenia:
1) równość fal A i C;
2) na końcu fali C w 2 powstała formacja młota.

Wybicie ostatniego szczytu potwierdzi scenariusz wzrostowy i realizację budowy fali 3.

Komentarze