TVC:TRJEFFCRB   THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX
90 obejrzeń
3
Technicznie patrząc spadki na surowcach mogą być kontynuowane. Fala 4 zakończona na silnym zgrupowaniu poziomów Fibonacciego (100% fali 2 oraz 100% fali A w 4). Tygodniowy oscylator DTOSC zawraca w dół.

Komentarze