RelacjeRynku

TIM – lider na silnej fali wzrostu

Long
TIM (GPW:TIM)  
GPW:TIM   TIM
Profil spółki
TIM (TIM) – największy w Polsce dystrybutor artykułów elektrotechnicznych oraz spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80.

Strategia Grupy Kapitałowej TIM S.A. oparta jest na dwóch głównych liniach biznesowych, którymi są działalność dystrybucyjna w modelu e-commerce (poprzez spółkę dominująca TIM S.A.) oraz świadczenie usług logistycznych dla sektora e-commerce (poprzez spółkę zależną 3LP S.A.) – obie wzajemnie komplementarne i idealnie uzupełniające się nawzajem.

Sprzedaż spółki TIM odbywa się w modelu hybrydowym, gdyż kanał e-commerce (platforma internetowa TIM.pl) dopełniają również sieć biur handlowych (16), oddziałów franczyzowych (1) i mobilnych przedstawicieli handlowych (8).

Wykres i sytuacja techniczna
Kurs TIM S.A. charakteryzuje się silnym trendem wzrostowym, popartym osiągnięciem szczytu historycznego (ATH) na poziomie 46 zł w połowie listopada ubiegłego roku. Następnie miała miejsce krótka korekta oraz dwukrotne testowanie poziomu ok. 35,45 zł. W ostatnich dniach, po okresie konsolidacji, kurs spółki wybił na znaczących obrotach poziom 40,45 zł – impulsem była publikacja szacunków wynikowych TIM S.A. za grudzień 2021 r. Obecnie kurs utrzymuje się na poziomie zbliżonym do niedawnego wybicia i potencjalnie należałoby oczekiwać powrotu na dotychczasową ścieżkę wzrostową.

Analiza wynikowa
Wyniki Grupy TIM wykazują wyraźną tendencją wzrostową. Przez wiele poprzednich lat przychody ze sprzedaży Grupy rosły regularnie średnio o ok. 10-15% r/r, natomiast przełomowym momentem był 2020 rok – wówczas Grupa wygenerowała, po raz pierwszy w swojej historii, sprzedaż na poziomie przekraczającym 1 mld zł i wzrost o ok. 20% r/r. Szacowane przychody ze sprzedaży Grupy TIM za rok 2021 wyniosły ponad 1,25 mld zł, co oznacza kolejny rekordowy poziom wzrostu o 34,3% r/r.

Głównymi grupami asortymentowymi, w których TIM S.A. generuje sprzedaż są kable i przewody (ok. 35% przychodów ogółem) oraz aparatura i rozdzielnice (ok. 26% przychodów ogółem).

Jednocześnie zauważalny jest wyraźny wzrost sprzedaży produktów TIM S.A. z kategorii odnawialnych źródeł energii (ok. 5% przychodów ogółem), co jeszcze na koniec trzeciego kwartału 2021 r. oznaczało wzrost o ok. 88% r/r.

Zysk netto Grupy także rośnie w rekordowym tempie – z poziomu nieco ponad 15 mln zł w roku 2018 do szacunkowego poziomu ok. 87 mln zł w roku 2021, co oznacza odpowiednio dynamikę wzrostu na poziomie 30% r/r, 90% r/r i 134% r/r.

W ujęciu kwartalnym, co również warte jest podkreślenia, regularnie rosną wszystkie istotne wskaźniki rentowności Grupy TIM – na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wskaźnik ROE wyniósł ok. 41%, marża zysku ze sprzedaży 8,62%, marża zysku operacyjnego 9,32%, a marża zysku netto 6,93%.

Szanse i zagrożenia
Z całą pewnością na korzyść Grupy TIM mocno wpływa przyjęty model dystrybucji, oparty w głównej mierze o kanał e-commerce. Tylko w 2021 r. sprzedaż online, realizowana samodzielnie przez klientów TIM S.A., według szacunków wyniosła ponad 887 mln zł i wzrosła o ponad 36% r/r. Grupa TIM korzysta nie tylko na rosnącym zainteresowaniu klientów własną ofertą produktową, lecz także całościowo na dynamicznie rosnącym rynku e-commerce. Osiągane wyniki i wciąż nasilające się zjawisko szeroko rozumianej transformacji cyfrowej tylko dodatkowo potwierdzają słuszność, przyjętego przez Grupę TIM, kierunku biznesowego i będzie także strategiczną podstawą wzrostu na kolejne lata.

Niewątpliwie dużym atutem Grupy TIM jest szeroki asortyment produktowy, który stale jest elastycznie dostosowywany do zmieniających się oczekiwań klientów i uwarunkowań rynkowych. W obecnej chwili dużym wyzwaniem całej gospodarki jest kryzys energetyczny oraz skokowo rosnące ceny energii. Spółka TIM wymiernie korzysta na rosnącym zainteresowaniu ofertą produktów z szeroko pojętej kategorii odnawialnych źródeł energii, w szczególności niezbędnych elementów do wykonania kompleksowych instalacji fotowoltaicznych – zarówno w skali mikro, jak również na poziomie przemysłowym.

Należy także wspomnieć fakt, że spółka zależna TIM S.A. czyli 3LP S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji oraz debiutu na rynku głównym GPW, co z pewnością przełoży się na zwiększenie skali świadczonych usług logistycznych dla podmiotów z sektora e-commerce, a w efekcie także na znaczący wzrost skali działalności całej Grupy Kapitałowej TIM S.A.

Silna pozycja konkurencyjna oraz mocny trend rynkowy, nastawiony na wysoką efektywność energetyczną zarówno gospodarstw domowych jak i obiektów przemysłowych, jednoznacznie pozytywnie przekładają się na obecne wyniki Grupy TIM oraz dalsze perspektywy rozwoju.

Aktualna wycena
Obecna kapitalizacja TIM wynosi niespełna 900 mln zł, co plasuje spółkę pod względem wyceny rynkowej w trzeciej dziesiątce podmiotów indeksu sWIG80 (na początku czwartej dziesiątki pod względem wskaźnika C/Z 10,30).

TIM S.A. jest niewątpliwie jednym z beneficjentów pandemii oraz silnej koniunktury w całej branży elektrotechnicznej. Potwierdza to także, opublikowany parę dni temu, raport analityczny analityka DM Noble Securities, według którego cena docelowa TIM S.A. to 62,30 zł – oznacza to dyskonto obecnej ceny rynkowej na poziomie ponad 35%.

Mając na uwadze powyższe fakty spółka TIM jest z pewnością naprawdę ciekawą alternatywą inwestycyjną, biorąc pod uwagę zarówno bardzo dobre wyniki finansowe, regularnie wypłacaną i systematycznie rosnącą dywidendę, jak również dalsze perspektywy rozwoju i całej branży.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.