68 obejrzeń
1
Sentyment spadkowy strefa utrzymania. Ważne do 23