nastapila zmiana trendu , czyli idzie trend spadkowy. sugeruje zainteresować się na sprzedaż