kpotiom

SPX SHORT + LONG TERM S

Short
TVC:SPX   S&P 500
When we check historical situation between 2000 and 2009, we can observe "V" dump and pump. The current pandemic situation and the post-attack in 2001 situation are not really very different. First of all, in both cases we have a lot of question marks from the government and a lot of media manipulation all over the world. So according to In my recognition, the current "V" breakout is similar to the one in 2000-2009, but it took place in a much shorter period of time. Soon all "financial bazookas" will run out, and only then may many companies feel the effects of a lack or reduced demand. There are many other open points like US elections, lockdown again ?, war? . So I will look for short positions around the last ATH

Jeżeli sprawdzimy wykres historyczny pomiędzy 2000-2009, możemy zaobserwować odbicie typu V. Obecna sytuacja pandemiczna i sytuacja po ataka w 2001 tak naprawdę nie różni się zbyt bardzo. Przede wszystkim w obu przypadkach mamy bardzo dużo znaków zapytania od strony rządu i mnóstwo manipulacji medialnych na całym świecie. Tak więc wg. mojego uznania obecne wybicie "V" jest podobne do tego z lat 2000-2009, tylko że odbyło się w dużo krótszym okresie czasu. Za niedługo pokończą się wszelkie "bazooki finansowe" i dopiero wtedy wiele firm może odczuć skutki braku lub zmniejszonego popytu. Jest jeszcze wiele innych otwartych punktów jak wybory w USA, ponowny lockdown?, wojna? . Tak więc będę szukać krótkich pozycji w okolicach ostatniego ATH

To nie jest porada finansowa i inwestycyjna ! / This is not a financial and investment advice!

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.