MichalKlodnicki

[SPCE]Koniec korekty na poziomach Fibo.

Long
NYSE:SPCE   Virgin Galactic Holdings, Inc
124 obejrzeń
1
Witam w mojej pierwszej analizie technicznej w której wykorzystuję narzędzia Fibo.
Celem niniejszej analizy jest przewidzenie obszaru zakończenia korekty rozpoczętej 9.12.

1. Zniesienie Fibo między dołkiem 30.10 a szczytem z 9.12 pokazuje aktualne naruszenie poziomu 0.618 (24.20$) o 0.36$ co mieści się w tolerancji naruszenia poziomu;
2. Zniesienie Fibo między dołkiem 4.09 a szczytem z 9.12 pozostawia jeszcze miejsce na spadek badanej korekty o około 1$ do poziomu 22.87;
3. Pomiar ostatniej korekty (od 20.10 do 30.10) wyraźnie pokazuje zatrzymanie badanej korekty na poziomie 1.618. Poziom 1.618 znajduje się 0.27$ poniżej poziomu 0.618 fali 30.10-9.12.
4. Analiza spadkowej fali 24.07-4.09 po przyrównaniu do badanej korekty wskazuje na poziom 23.13$, który utworzy formację AB=CD .

Mając na względzie powyższe wyznaczam dwa prawdopodobne obszary aktywacji popytu, które oznaczam zielonym prostokątem.
1. Obszar między 0.618 a 1.618 (24.20$-23.93$). Obszar aktualnie naruszony.

2. Obszar między AB=CD a 0.618 (23.13$-22.87$). Do drugiego obszaru pozostało 0.71$