RafalZuchowicz

SNAP warty obserwacji

NYSE:SNAP   Snap Inc
SNAP - spółka ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów jest w ciekawym puncie. Cena już ponad Kijunem i bardzo wyraźnie reagująca na jego wsparcie, jednakże wciąż chowająca się pod SS2 (Senkou-Span 2), które również na SS1 na tą chwilę. Do wejścia w pozycję potrzebujemy wyraźnego zamknięcia się ceny nad SS2 i SS1 wzrostową świecą. Dlatego na razie spółka jednie do obserwacji bez jednoznacznego sygnału do wejścia. Jesteśmy już po bardzo dużych wzrostach, więc spełnienie powyższych warunków jest konieczne do zajęcia pozycji długich.

Komentarze