MichalN

Techniczne PZU z potencjałem +25%

Long
PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
Rekomendacja mBank S.A. wskazuje cenę docelową na 40 ,63 zł a więc wzrost o ~25%. Co może się wydawać bardzo optymistycznym scenariuszem. Pierwsza fala wzrostów zakończyła się korektą 38,2% (zniesienie Fibonacciego) tworząc bardzo solidny poziom wsparcia dla ceny. Następnie w trendzie boczny cena pozostawała w kanale konsolidacji. Druga fala wzrostu pozwoliła cenie powrócić do poziomu poprzedniego szczytu, minimalnie go poprawiając. Korekta drugiego impulsu wzrostowego wyhamowała na poziomie dolnego ograniczenia trendu wzrostowego (32, 40 zł) aby ostatecznie osiągnąć punkt wsparcia na wykładniczej średniej kroczącej (65-cio dniowej) oraz zniesieniu Fibonacciego 50%. Z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż w najbliższych tygodniach cena ponowie będzie się poruszać w trendzie bocznym w ramach konsolidacji 31,80 zł a 34,20 zł. Nie zakładam, aby przy pierwszym osiągnięciu poziomu ceny 34,20 zł nastąpił dalszy wzrost zważywszy, że cena historycznie "lubi" poruszać się w trendzie bocznym. Natomiast osiągnięcie poziomu 34,20 zł a następnie 34,60 zł wraz ze wzrostem obrotów w krótkim czasie może doprowadzić cenę do poziomu oporu na ~35,37 zł. Skąd już prosta droga do ~38,70 zł i 40 ,63 zł.

Nagromadzenie sygnałów płynących z zniesienia Fibonacciego, wykładniczej średniej kroczącej, poprzedniego poziomu oporu (obecnie wsparcia) pozwala sądzić, iż poziom ceny 31,80 zł stanowi tzw. podłogę. Jednakże, należy zwrócić uwagę na ryzyko wynikające z możliwości powtórzenia się największej korekty w trendzie wzrostowym a wynikającej z overbalance (oznaczone na wykresie ceny niebieskimi prostokątami). Co doprowadziłoby cenę do poprzedniego poziomu wsparcia.Komentarz: Złożenia wniosku zarządu na ZWZ o podział zysku (dywidenda 3,50 zł). Proponowany dzień dywidendy to 15 września, a jej wypłata może nastąpić 6 października 2021 roku.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel: :)