lenaaaart

PZU - analiza - wykres tygodniowy - Formacja oRGR i Fibo 61,8

PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
PZU - analiza - wykres tygodniowy - Formacja oRGR i Fibo 61,8 oraz potencjalna formacja spadkowa ABCD

na tygodniowym wykresie ukształtowała się formacją oRGR - co potwierdza odwrócenie trendu.... Do tego nastąpiło odbicie ceny od linii szyi tej formacji czyli od kwoty pomiędzy 28 a 29 zł.. Tym samym przebito bardzo ważny opór. Powyższe potwierdza kontynuację średniookresowego trendu wzrostowego. Pokonanie linii szyi na dużym wolumenie obrotów jest potwierdzeniem tej formacji. Aktualny zasięg formacji (zaznaczony na wykresie żółtymi prostokątami) to okolice 33 - 34 zł - gdzie znajduje się kolejny opór i luka cenowa z 6 - 9 marca 2020 r.... . Na tym poziomie po dotarciu ceny do przedmiotowej luki może dojść do małej korekty, która jeśli będzie niewielka potwierdzi kontynuację średniookresowego trendu wzrostowego... W okolicy miejsca powyższej luki cenowej i zasięgu formacji oRGR ( zaznaczony na wykresie żółtymi prostokątami) przebiega linia oporowa kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r - zaznaczona przerywaną żółtą linią, co może potwierdzać korektę na tym etapie.

formacja spadkowa ABCD .

Na wykresie tygodniowym widać potencjalną formacją spadkową ABCD .... Jeśli cena dotrze do ww luki cenowej to wypełni się ta formacja....Natomiast formacja spadkowa ABCD właśnie wieszczy korektę.... A więc przy tej luce będziemy mieli duży opór do pokonania.... i miejmy nadzieję, że nowy średniookresowy trend wzrostowy będzie silniejszy.

Fibo 61,8

Ponadto pomiar fal wzrostowych zgodnie z analizą harmoniczną ukazuje, że cena zmierza do ważnego punktu fibo 61,8 czyli do około 33,63 zł a to miejsce jest dodatkowo ważnym oporem w związku z zasięgiem formacji oRGR i przebiegającej w tym rejonie linii oporowej kanału długookresowego trendu spadkowego z 2017 r. - zaznaczoną na wykresie żółtą przerywaną kreską....