Charnecky

Skuteczna obrona ważnego wsparcia ~2,5

GPW:POZ   POZBUD
Kurs przy ostatniej analizie: 2,30.

Notowania dosyć istotnie wybiły się z ważnego oporu, jakim był 2,5 zł przebijając go na istotnie wysokim wolumenie. Warto zaznaczyć, że w styczniu wolumen obrotu wynosił 5 mln szt., co stanowi 33% wszystkich akcji w freefloat. 2,50 przestał być oporem, a stał się kluczowym wsparciem dla byków.

Obecnie będziemy poruszać się w kanale do poziomu 4,1 - 4,5 zł. Na wykresie naniosłem poziomy oporów, które w mojej ocenie będą przy obecnej bardzo dobrej sytuacji w sektorze budowlanym skutecznie pokonywane w następnych miesiącach.

Korekta, która odbyła się z poziomu 2,9 do 2,5 odbywała się przy wygaszającym wolumenie, co też potwierdza obrona istotnego wsparcia jakim jest 2,5. Wskazuje również na to świeca dzienna z dnia 4.02, która potwierdza zmianę trendu krótkookresowego na wzrostowy.

Spółka fundamentalnie wciąż mocno atrakcyjna, skrajnie niedowartościowana (wycena 113 mln zł przy EBITDA za ost. 4 kwartały wynoszącym ok. 51 mln zł). Informacje płynące w komunikatach (m.in. sprawozdanie za 2020 r., nowe kontrakty) będą odpowiednio dyskontowane w wartości spółki.
Zlecenie aktywne: Zwiększony obrót na walorach Pozbudu jest spowodowany zaangażowaniem poważnego kapitału w spółkę. Sytuacja na kursie stabilna. W mojej ocenie akcje na tym psychologicznym oporze 3,00 są odbierane od mniejszościowych akcjonariuszy.

Pomimo pozytywnych komunikatów płynących ze spółki oraz informacji, które niebawem się pojawią (m.in. kontrakty z PKP oraz raport roczny za 2020), kurs jest mocno trzymany w ryzach.

Obecny poziom jest dobrym miejscem na dokonanie zakupów.

Warto przypomnieć, że kanał wzrostowy cały czas jest mocny i aktywny. Wszystko wskazuje na to, że "rajd" będzie kontynuowany niebawem.