pikierus

POE/BTC

BINANCE:POEBTC   None
(PL) Spośród kilku obserwowanych przeze mnie projektów POE wydaje się być najbardziej przykładową monetą która aktualnie próbuje zakończyć swój długookresowy trend spadkowy i która rozpocznie formować nowy trend, którym moim zdaniem będzie powolna wspinaczka w górę. Jak widać na wykresie POE podszedł pod czerwoną linię trendu spadkowego którą już raz nieudanie tydzień temu próbował pokonać z niepowodzeniem. Teoretycznie zakres trendu spadkowego kończy się w połowie listopada. Jeżeli POE pokona czerwoną linię spadkową to wtedy będzie to mocnym sygnałem tego że ten projekt wkracza w nowy etap swojego istnienia, moim zdaniem na początku przez kilka miesięcy POE będzie w trendzie bocznym lekko wzrostowym, przez co będzie budował podstawę techniczną do większych wzrostów.
(ENG) Of the several projects I have been following, POE seems to be the most exemplary coin that is currently attempting to end its long-term downward trend and which will begin to form a new trend, which I think will be a slow upward climb. As you can see on the chart, POE approached the red line of the downtrend which he failed to overcome a week ago unsuccessfully. Theoretically, the scope of the downward trend ends in mid-November. If POE overcomes the red declining line then it will be a strong signal that this project is entering a new stage of its existence, in my opinion at the beginning for several months POE will be slightly lateral in the side trend, which will build the technical basis for larger increases.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.