drebel

PkpCargo - wybicie z trójkąta, cel 30 PLN, Q1 2022

Long
GPW:PKP   PKPCARGO
Na PkpCargo mamy prawdopodobne wybicie z trójkąta i backtest. Jeśli ruch w górę się potwierdzi, a kurs nie spadnie poniżej 18 PLN, co by oznaczało przerwanie krótko i średnioterminowego wsparcia, mamy szansę osiągnąć okolice 30 PLN w Q1 2022. Tam czeka długoterminowa linia oporu, która była już testowana kilkukrotnie od 2015 roku.
Pozytywnemu scenariuszowi sprzyja także zbliżającą się od dołu rosnąca 200 okresowa średnia krocząca.