Comparic

PKO BP zwiększa zysk netto w I pół. 2018 r. Wybicie z półrocznej

Long
PKOBP (GPW:PKO)  
GPW:PKO   PKOBP

Zysk netto PKO BP w pierwszym półroczu bieżącego roku pokrył się z oczekiwaniami analityków i wyniósł 933 mln zł, co oznacza wyraźny wzrost stosunku do 857 mln zł raportowanych rok wcześniej. Jednocześnie w drugim kwartale 2018 r., bank obracał aktywami o łącznej wartości niemal 300 mld zł.
"Wypracowany w I półroczu 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 1 690 mln PLN, co oznacza wzrost o 22,3%, czyli o 308 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego” – informuje spółka w raporcie półrocznym.
Wzrost zysku był determinowany głównie przez:
• poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 6 489 mln PLN (+6,3% r/r), głównie w efekcie:
• wzrost kosztów administracyjnych o 2,7% r/r, głównie świadczeń pracowniczych i kosztów regulacyjnych - wskaźnik C/I w I półroczu 2018 roku wyniósł 45,3% w porównaniu do 47,8% w I półroczu 2017 roku,
• spadek poziomu wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 77 mln PLN (-9,8% r/r) oraz obniżenie kosztu ryzyka do poziomu 0,67%.
W trakcie poniedziałkowej sesji akcje banku zyskiwały 2,32%, zamykając się powyżej istotnej strefy oporu oraz jednocześnie 61,8% zniesienia trendu spadkowego. Oznacza to wybicie trwającej od marca konsolidacji i daje inwestorom nadzieję na ponowny test poziomów pod 48,00, czyli tegorocznych maksimów:
PKO D1
Po drodze cena będzie musiała pokonać jednak krótkoterminową strefę podaży, która powstała po rozrysowania lutowej luki.

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.