SmartInwestor

Do 86 mamy jeszcze kawałek.

GPW:PKN   PKNORLEN
GPW:PKN
"W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji.
Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej.
Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze."
To z poprzedniej analizy.
Pojawiło się wybicie, dodatkowo klasyczne miejsce do dołączenia do wzrostów w postaci - LPS (tu test wybicia).
Po tym teście wzmożony wolumen na kolejnym barze.
Dołek tego bara, to teraz okopy popytu wspierające wzrosty.
Z podażą przyjdzie się zmierzyć w okolicach 86-88.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Powiązane pomysły