SmartInwestor

PKN w konsolidacji (TR).

GPW:PKN   PKNORLEN
GPW:PKN
W ostatniej analizie pisałem o kontroli podaży na akcjach PKN .
W spadkach 30 listopada pojawił się wolumen stopujący, zapraszający do konsolidacji.
Bar ten pokazał zamykanie kupowanie na dolnej linii popytowej.
Wyjście z kanału spadkowego dodatkowo potwierdziło zmianę natury ruchu na tym walorze.
20 grudnia to test przywołanego wolumenu stopującego. Nie było tu naruszenia dołka, sprawdzenia stoplosów.
Być może to przed nami. Póki co reakcja po teście nie pokazuje siły, która by świadczyła o odejściu od niebezpiecznej strefy.
Obecne wzrosty wyglądają słabo mimo dobrej atmosfery za oceanem. Niskie wolumeny trzeba też usprawiedliwić okresem świątecznym.
Dość zaawansowany TR, dający pewną bazę pod dalszy ruch zwraca moją uwagę na oczekiwanie sygnału.
Bez pojawienia się sygnału siły ciężko oczekiwać powrotu do wzrostu w tej strukturze spadkowej na dniach.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.