MentorFinansowy

PKN: ewentualna "kaskada" zdarzeń technicznych wsparłaby Byki

GPW:PKN   PKNORLEN
Ciekawa sytuacja na PKN Orlen. Może tam dojść do kaskady zdarzeń z zakresu analizy technicznej, która doprowadzi do mocniejszego wzrostu. Wymaga to jednak pewnej konsekwencji od byków, która nie była im dana w trakcie poprzedniego wybijania oporu położonego w rejonie 68,00-71,80.

Teraz jednak - po udanym wybiciu dzisiaj flagi pro wzrostowej na interwale godzinowym (o zasięgu 68,00, który nie został, przynajmniej na razie, zrealizowany) - może dojść w konsekwencji do wybicia linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami na tym samym interwale (o zasięgu 71,70).

Efektem dalszym takich byczych sukcesów - gdyby do nich doszło - mogłaby być z kolei realizacja formacji 121 na wykresie dziennym o zasięgu 77,80.

Wszystkie te ambitne plany popytu jednak spaliłyby zapewne na panewce, jeśli nie udałoby się kursowi skutecznie wybić na wstępie linii szyi wspomnianej formacji oRGR na interwale godzinowym, oznaczonej grubą linią żółtą.

Komentarze