RelacjeRynku

Powstaje PRIVATE RENTED SECTOR - pierwszy podmiot najmu i. na NC

Long
NEWCONNECT:PFM   PERMA-FIX MEDICAL
Powstaje Private Rented Sector S.A. - pierwszy podmiot najmu instytucjonalnego na NewConnect!

W połowie grudnia ubiegłego roku, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Perma – Fix Medical S.A. czyli spółki z rynku alternatywnego NewConnect podjęli jednogłośnie uchwałę o zmianie kluczowych zapisów statutu spółki publicznej.

Podjęto wówczas strategiczne dla emitenta giełdowego decyzje w zakresie zmiany nazwy spółki na Private Rented Sector S.A., zmiany jej siedziby na miasto Poznań, ale przede wszystkim całkowitego przemodelowania dotychczasowego modelu biznesowego w kierunku rynku najmu instytucjonalnego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało wszystkich wcześniejszych członków Rady Nadzorczej, powołując w ich miejsce nowy pięcioosobowy skład na wspólną trzyletnią kadencję.

Należy wspomnieć, że we wcześniejszych tygodniach doszło także do dwóch bardzo istotnych zmian organizacyjnych w strukturach spółki Perma – Fix Medical S.A. . Najpierw, jeszcze pod koniec października ubiegłego roku, nastąpiła zmiana większościowego akcjonariusza, gdy na skutek transakcji zawartej poza rynkiem giełdowym, znaczący pakiet 823.419 sztuk akcji, stanowiących 62,31% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, nabył Pan Jakub Suchanek. Następnie, z początkiem grudnia poprzedniego roku ówczesna Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Zarządu z dniem 15 grudnia 2022 roku i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu już z kolejnym dniem nowemu większościowemu akcjonariuszowi spółki – Panu Jakubowi Suchankowi.

Poprosiliśmy nowego większościowego akcjonariusza i jednocześnie Prezesa Zarządu – Jakuba Suchanka o krótki komentarza do obecnych działań na gruncie, rejestrowanej już w KRS, Private Rented Sector S.A., jak również dalszych planów związanych z nową działalnością biznesową spółki z rynku NewConnect.

„Zmiany, które dotyczą obecnie rynku deweloperskiego czy w ogóle rynku budownictwa mieszkaniowego to są zmiany, które niosą za sobą wyzwania, ale też roztaczają szerokie możliwości rozwoju. Wspomniane możliwości rozwoju dotyczą obecnie przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego, gdyż jest to charakterystyczny kierunek dla sektora PRS czyli Private Rented Sector” – podkreśla istotne uwarunkowania rynkowe Prezes Zarządu przyszłej spółki Private Rented Sector S.A.

„W ramach tej spółki będziemy realizowali podmiot działający w sektorze PRS. Co istotne i co na pewno należy podkreślić to fakt, że model działania tego podmiotu będzie ściśle komplementarny z modelem funkcjonowania spółki Prefa Group S.A. . Naszym celem jest z jednej strony zapewnić podmiot, który będzie realizował nowe założenia związane z dynamicznie rozwijającym się rynkiem PRS, a z drugiej strony który umożliwi spółkom z Grupy Prefa Group S.A. realizację zabudowy lokali mieszkalnych, dedykowanych w stronę określonego odbiorcy, co z kolei otwiera możliwość wyjścia z inwestycji po określonej cenie” – dodaje Prezes.

„Przewiduję synergię działalności z Grupą Prefa Group, gdzie wspomniana spółka Private Rented Sector S.A. będzie jedną z naszych destynacji sprzedażowych, a wykluczyć także nie można scenariusza w którym zostanie ona włączona w struktury Grupy Kapitałowej” – wskazuje Jakub Suchanek w odniesieniu do dalszych możliwych działań, związanych ze spółką Private Rented Sector S.A.

W tym tygodniu Perma – Fix Medical S.A. (w trakcie zmiany nazwy na: Private Rented Sector S.A.) opublikowała raport okresowy z działań podejmowanych w czwartym kwartale ubiegłego roku, w którym potwierdziła prace nad uaktualnieniem strategii biznesowej.

„Spółka skupia się obecnie na pozyskaniu nowych inwestorów, którzy udzielą spółce finansowania dłużnego lub w postaci objęcia nowej emisji akcji, niezbędnego do realizacji nowej strategii biznesowej” – czytamy w raporcie kwartalnym.

„O wszelkich zmianach strategii biznesowej oraz dalszych działaniach, które w istotny sposób będą się przekładały na sytuację gospodarczą emitenta, spółka będzie informowała w formie raportów bieżących. Przyszłe wyniki finansowe spółki uzależnione będą od realizacji nowej rozszerzonej strategii biznesowej, którą spółka ogłosi w najbliższych miesiącach” – podkreśla Zarząd powstającej właśnie spółki Private Rented Sector S.A.

O Perma – Fix Medical S.A. (w trakcie zmiany nazwy na: Private Rented Sector S.A.):
Spółka publiczna notowana na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i oznaczona tickerem PFM. Aktualnie na etapie rejestracji w KRS zmian statutowych, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2022 roku, w zakresie nowej nazwy, siedziby spółki, składu Rady Nadzorczej oraz przedmiotu działalności. Nowym obszarem biznesowym Private Rented Sector S.A. będzie PRS czyli rynek najmu instytucjonalnego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.