RelacjeRynku

Trwają zapisy na obligacje Prefa Group S.A.

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Trwają zapisy na obligacje Prefa Group S.A.

Prefa Group S.A. prowadzi obecnie zapisy na obligacje w ramach otwartej oferty publicznej, której celem jest przyspieszenie rozwoju w kluczowych sektorach działalności oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć - w szczególności inwestycji deweloperskich.

Producent prefabrykatów budowlanych, deweloper i generalny wykonawca inwestycji o charakterze mieszkaniowym oferuje dwuletnie papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na poziomie 7,5% w skali roku i odsetkach płatnych kwartalnie.

Obecnie dwuletni kontrakt na stopę procentową ( IRS ) wycenia wysokość WIBOR w tym okresie na 1,9%, co oznacza, że w trwającej właśnie publicznej emisji obligacji Prefa Group S.A. oferuje 5,6% marży ponad kontrakt IRS .

Całkowita wartość oferowanych obligacji wynosi 4 mln zł.

Aby poznać szczegóły złożenia zapisu na obligacje Prefa Group S.A. wystarczy odwiedzić Relacje Inwestorskie na stronie Emitenta, gdzie w zakładce "Emisja Publiczna Obligacji" znajdują się wszelkie najistotniejsze informacje.

Zapisy na obligacje Prefa Group S.A. potrwają jedynie do 4 listopada.

O Prefa Group S.A.

Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych: betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, innowacyjną technologią oraz 10 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji. Obecnie realizuje ponad 20 inwestycji, a jej portfel nieruchomości wyceniany jest na ponad 530 mln zł.

Spółki z Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , realizują projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.