RelacjeRynku

PREFA GROUP rozpoczyna ofertę publiczną akcji z prawem poboru

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
W dniu dzisiejszym Prefa Group S.A. opublikowała na stronie internetowej Emitenta dokument informacyjny, związany z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz przekazała do publicznej wiadomości stosowny harmonogram. Wspomniane działania realizowane są na podstawie Uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. z dnia 14 stycznia 2022 roku.

Prawu poboru podlega 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których cenę emisyjną ustalono na poziomie 1,00 zł za jedna akcję.

Za każdą, posiadaną na koniec dnia prawa poboru tj. 21 stycznia 2022 roku, akcję akcjonariuszowi Prefa Group S.A. przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, które z kolei uprawnia do objęcia trzech akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum trzy akcje serii C. Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii C mogą złożyć taki zapis w liczbie od 3 do 3.750.000 sztuk.

Zapisy oraz wpłaty na akcje serii C przyjmowane będą od dnia 26 stycznia 2022 roku do dnia 11 marca 2022 roku. Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na akcje serii C w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru.Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie akcje serii C zostaną subskrybowane wówczas ewentualne zapisy na pozostałe akcje serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd, przyjmowane będą w dniach 5-6 kwietnia 2022 roku.

Przydział akcji serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi 25 marca 2022 roku natomiast przydział akcji serii C podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Prefa Group S.A. ustalono na 7 kwietnia 2022 roku.

O Prefa Group S.A.
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych: betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, innowacyjną technologią oraz 10 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. realizuje ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.