RelacjeRynku

PREFA GROUP podsumowuje miniony rok i kreśli już kolejne cele

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Poprosiliśmy Prezesa Zarządu Prefa Group S.A. – Pana Jakuba Suchanka o krótkie podsumowanie minionych dwunastu miesięcy oraz o przybliżenie celów na 2022 rok.

Jacek Grobel: Jakie istotne założenia biznesowe, z punktu widzenia Prefa Group i jej akcjonariuszy, udało się Państwu zrealizować w roku ubiegłym?
Jakub Suchanek: Przede wszystkim skutecznie skalowaliśmy biznes w oparciu o działalność deweloperską, powołując do istnienia kolejne spółki celowe w ramach Grupy Kapitałowej Prefa Group oraz rozpoczynając proces inwestycyjny dla każdej z nich. Oddaliśmy do użytkowania zgodnie z założeniem trzy inwestycje – w tym „Apartamenty Sołacz” w Poznaniu, „Apartamenty nad Wartą” w Luboniu oraz pierwszy etap „Osady za Lasem” w gminie Łubowo pod Gnieznem. Łącznie zostały oddane do użytkowania 84 lokale.

Zostały też skonkretyzowane działania w obszarze rozwoju działalności produkcyjnej. W tym celu zawarliśmy transakcję nabycia 8 ha gruntu w gminie Kleszczewo, z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną. Zostanie tam zlokalizowany zakład produkcyjny, poza tym pierwszym który działa obecnie w Luboniu. Fabryka prefabrykatów w Kleszczewie będzie posiadała wielokrotnie większą wydajność od zakładu lubońskiego. Nastąpi również rozszerzenie portfela produktów, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku.

Skalowanie działalności w oparciu zarówno o działalność deweloperską, jak i produkcyjną działa w sposób synergiczny, dzięki czemu dostarczenie większości znaczących ogniw łańcucha dostaw - od projektowania, poprzez produkcję, montaż, generalne wykonawstwo inwestycji oraz sprzedaż gotowych lokali wnosi wartość dodaną z uwagi na bazowanie na własnych usługach oraz wytwarzanych materiałach, uniezależniając tym samym w dużej mierze Grupę Kapitałową Prefa Group od ograniczonej podaży rynku w powyższym zakresie oraz rosnących cen towarów i usług. Zrównoważony pod kątem komplementarnych, aczkolwiek zróżnicowanych przestrzeni rozwoju, a przy tym bardzo dynamiczny rozwój Grupy uważam za sukces osiągnięty w roku 2021, będący jednocześnie wskaźnikiem kierunków ekspansji w kolejnych latach.

Zarówno rozwój działalności produkcyjnej, jak i deweloperskiej prognozuje znaczący wzrost przychodów w najbliższych latach, zarówno w oparciu o kontraktację wewnątrz Grupy Kapitałowej Prefa Group, jak i dla sprzedaży na rzecz podmiotów zewnętrznych.

J.G.: Jak ocenia Pan aktualne otoczenie rynkowe Prefa Group, perspektywy spółki i całej branży?
J.S.: Otoczenie rynkowe sprzyja rozwojowi Grupy Kapitałowej Prefa Group z uwagi na zorientowanie na zrównoważony rozwój kluczowych etapów budownictwa mieszkaniowego w ramach Grupy. Znacząca część podmiotów z branży posiada jedynie wybrane części z tego łańcucha dostaw, stawiając na działalność deweloperską, z uwagi na perspektywę rozpoznania wielokrotnie wyższej marży na każdym sprzedanym metrze powierzchni użytkowej mieszkalnej. Jednak przy relatywnie łatwym dostępie do kapitału, a jednocześnie przy wzroście cen materiałów i usług oraz przy deficycie siły roboczej w kontekście możliwości pozyskania podwykonawców lub generalnych wykonawców realizowanych inwestycji, założenie związane z rozpoznaniem marży z działalności deweloperskiej jest warunkowane posiadaniem zaplecza wykonawczego, projektowego oraz produkcyjnego. Prefa Group S.A. rozwijając działalność spółek operacyjnych w powyższym zakresie zapewnia zależnym spółkom deweloperskim ciągłość działania w oparciu o przewidywalny poziom kosztów, kierując również ofertę w stronę podmiotów zorientowanych na outsourcing usług i towarów, w tym w szczególności wielkowymiarowych materiałów konstrukcyjnych oraz generalnego wykonawstwa inwestycji.

Odnosząc się do pytania o perspektywy branży, budownictwo mieszkaniowe jest stabilnym sektorem gospodarki, przede wszystkim z uwagi na stabilną, ale i dynamicznie rozwijającą się stronę popytową - w oparciu zarówno o cele konsumenckie, jak i inwestycyjne. Historia kapitalizmu, jaki znamy w Polsce w obecnym kształcie, sięga zaledwie nieco ponad 30 lat i to na obecny okres przypada jak dotąd największy poziom możliwości kapitałowych. Wzrastająca inflacja przedkłada się zarówno na wzrost, w ujęciu nominalnym, kapitału dostępnego na rynku, jak i progres cenowy dóbr inwestycyjnych o stabilnym charakterze. Rosnący sentyment inwestorów w kierunku lokowania kapitału tytułem zakupu lokali mieszkalnych potwierdza również okres pandemiczny, któremu sektor budownictwa mieszkaniowego, z punktu widzenia ekonomicznego, nie tylko doskonale się oparł, ale odnotował znaczące wzrosty i ten trend kontynuuje.

Charakterystyka branży jest również sprzyjająca z uwagi na różnorodność możliwych form finansowania inwestycji. Począwszy od tradycyjnych, jakimi są finansowanie bankowe deweloperskie lub spływ środków z rachunków powierniczych, jak i kapitał inwestorski – pozwalający na sfinansowanie zakupu gruntu lub rozpoczęcie przedsięwzięcia deweloperskiego. Warto podkreślić, że finansowanym podmiotem jest nie tylko deweloper, ale i najczęściej nabywcy mieszkań, tytułem relatywnie tanich kredytów hipotecznych. Generalny wykonawca inwestycji również może korzystać z dostępnych na rynku rozwiązań finansowych, jakimi są np. usługi factoringowe lub leasingi, np. taboru pojazdów lub maszyn i urządzeń budowlanych. W zakresie kapitału inwestorskiego, Prefa Group S.A. jest również emitentem papierów dłużnych, a zebrany kapitał pozwala na bardzo dynamiczny rozwój Grupy oraz potwierdzanie jej ugruntowanej pozycji na rynku.

Oceniając perspektywy branży należy ponownie podkreślić wagę kompleksowego rozwoju przedsiębiorstw z sektora budownictwa mieszkaniowego. Inwestycje deweloperskie generują najwyższy poziom marż, ale ich uzyskanie jest możliwe wyłącznie przy odpowiednim zagospodarowaniu zarówno projektowania, produkcji, jak i generalnego wykonawstwa inwestycji, kończąc na sprzedaży mieszkań, które również pozwalają na odnotowanie zysku, umożliwiając jednocześnie kontrolowanie kosztów powstania lokali mieszkalnych. Zrównoważony rozwój wszystkich wymienionych wyżej ogniw budownictwa mieszkaniowego, pozwala na realne, bezpieczne i dynamiczne skalowanie biznesu.

J.G.: Jakie strategiczne cele stoją przed Prefa Group w nadchodzących miesiącach?
J.S.: W najbliższych miesiącach Grupa planuje kontynuacje celów rozwojowych, w oparciu o przygotowanie do znaczącego zwiększenia mocy produkcyjnych, poprzez budowę zakładu produkcyjnego w miejscowości Komorniki, w gminie Kleszczewo. Obecnie trwają prace projektowe oraz przygotowawcze związane z decyzjami administracyjnymi, a także uzgodnienia w zakresie zakupu linii produkcyjnych.

Realizowane są również kluczowe inwestycje deweloperskie, w tym drugi i trzeci etap osiedla „Apartamenty nad Wartą”, a także 170 mikroapartamentów w podpoznańskim Luboniu oraz „Osiedle Plewianka” w Plewiskach. Rozpoczęta zostanie także budowa osiedla „Nowa Dąbrowa”, obejmująca łącznie ok. 300 lokali mieszkalnych. Od dwóch miesięcy trwają również prace w zakresie rewitalizacji, remontu i rozbudowy kamienicy „Perła Łazarza” w Poznaniu.

Prefa Group S.A. kontynuuje również realizację zabudowy jednorodzinnej, w szczególności w miejscowości Chwałkówko w Gminie Łubowo, co napędzane jest w dużej mierze przez sukces sprzedażowy pierwszego etapu – tu znaczącą rolę odgrywa położenie przy ścianie lasu, wszystkie media łącznie z gazem i kanalizacją, a także bezpośrednie sąsiedztwo drogi szybkiego ruchu S5. Kontynuowana jest również budowa lokali mieszkalnych w Poznaniu, w zabudowie bliźniaczej, pod nazwą „Osiedle Dobrepole”. Te oraz pozostałe inwestycje są bliżej opisane na stronie internetowej Prefa Group Nieruchomości.

Podsumowując Prefa Group S.A. zamierza kontynuować przyjętą strategię rozwoju, opartą o zrównoważoną rozbudowę przestrzeni przychodowych, w tym w szczególności produkcji oraz sektora deweloperskiego. Jako rosnący gracz, Grupa rozważa również rozwój przez akwizycję, co może stanowić uzupełnienie dla inwestycji realizowanych od podstaw przez spółki celowe Prefa Group S.A. , a także pozwolić odpowiednio wykorzystać rosnące możliwości produkcyjne, generalnego wykonawstwa oraz finansowe Grupy.

J.G.: Uprzejmie dziękuję za krótką rozmowę i życzę dalszych sukcesów w rozwoju Prefa Group i całej Grupy Kapitałowej!

O Prefa Group S.A.
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. realizuje ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.