RelacjeRynku

Prefa Group S.A. otwiera publiczną emisję obligacji serii G

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prefa Group S.A. otwiera publiczną emisję obligacji serii G

„Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 30 września 2021 r. podjął uchwałę nr 2 w sprawie emisji nie więcej niż 40.000 sztuk obligacji imiennych serii G o okresie wykupu wynoszącym 24 miesiące oraz o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość emitowanych obligacji serii G wynieść ma nie więcej niż 4.000.000,00 zł przy braku minimalnego progu dojścia emisji do skutku” – czytamy w komunikacie Prefa Group S.A.

Jak dowiadujemy się z opublikowanego raportu oferta obligacji serii G realizowana będzie w trybie oferty publicznej. Z kolei, jak podano na stronie internetowej Spółki, zapisy na obligacje serii G przyjmowane będą w terminie 30 września - 4 listopada 2021 roku.

„Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji obligacji serii G zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na rozwój działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, w szczególności inwestycji deweloperskich” – nakreśla cele emisyjne Zarząd Spółki.

„Oprocentowanie obligacji serii G będzie mieć charakter stały i wyniesie 7,5% w skali roku. Odsetki płatne będą w okresach kwartalnych. Cena emisyjna obligacji serii G będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł” – czytamy dalej o warunkach otwartej właśnie emisji.

„Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty, planowany przydział obligacji serii G przypada na dzień 8 listopada 2021 r., natomiast termin wykupu na dzień 8 listopada 2023 r.” – informuje Spółka.

Dokument Ofertowy obligacji serii G oraz Formularz Zapisu na obligacje serii G znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Emisja Publiczna Obligacji.

O Prefa Group S.A.
Prefa Group S.A. jest producentem prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.