RelacjeRynku

"Spółka od fundamentów" - PREFA GROUP

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prefa Group konsekwentnie realizuje strategię wzrostu

Profil biznesowy
Prefa Group S.A. to przedstawiciel branży deweloperskiej oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: PFG), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Prefa Group jako spółka macierzysta wobec Grupy Kapitałowej Prefa Group grupuje w ramach struktury holdingowej liczne, wyspecjalizowane sektorowo, podmioty. Są wśród nich m.in. działające w obszarze projektowym, produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim, ale również zajmujące się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości, wytworzonych na wcześniejszym etapie przez poszczególne deweloperskie spółki celowe.

Warto podkreślić fakt kompleksowości rozwiązań deweloperskich na poziomie Grupy Prefa Group czyli widoczną integrację wszystkich istotnych ogniw łańcucha dostaw w zakresie budownictwa mieszkaniowego – od projektowania aż po przekazanie gotowej inwestycji do użytkowania. Wypracowany model biznesowy jest efektem konsekwentnej i dynamicznej realizacji strategii wzrostu, przyjętej na poziomie Grupy Prefa Group w lipcu 2020 roku.

Otoczenie rynkowe
Sytuacja, którą obserwujemy obecnie na rynku nieruchomości zdaje się wymuszać pewną zasadniczą zmianę w dotychczasowym postrzeganiu klienta docelowego ze strony sektora deweloperskiego. Do niedawna jeszcze głównym odbiorcą był klient indywidualny, który swoje finansowanie opierał przede wszystkim o kredyty bankowe. W tej chwili, m.in. z uwagi na podwyżki stóp procentowych, a więc droższe i mniej dostępne niż wcześniej kredyty, zaczyna to wyglądać inaczej, a coraz większa ilość transakcji odbywa się z udziałem klienta gotówkowego.

Jednocześnie oczywistym kierunkiem, który możemy dostrzec już od kilku lat na rynku budownictwa mieszkaniowego jest przeznaczenie nieruchomości na cele najmu instytucjonalnego. W efekcie na horyzoncie pojawiają się coraz liczniejsze i coraz bardziej aktywne podmioty, które nabywają nieruchomości mieszkalne w sposób hurtowy, aby następnie już samodzielnie wynajmować je hurtowo. Dlatego też także ekspozycja klienta docelowego z własności na najem zaczyna być coraz bardziej widoczna.

Konkurencyjność i cele strategiczne
Jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy Prefa Group jest niewątpliwie obszar prefabrykacji. Grupa produkuje ściany, stropy, podciągi, balkony oraz pozostałe kluczowe wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Należy zaznaczyć, że główną korzyścią stosowania technologii prefabrykacji jest przede wszystkim wymierne ograniczenie czasu realizacji określonej konstrukcji budowlanej, a to przecież czas jest obecnie najważniejszym elementem kosztotwórczym dla projektów nieruchomościowych.

W chwili obecnej Grupa Prefa Group posiada jeden zakład produkcyjny w obszarze prefabrykacji, zlokalizowany w podpoznańskim Luboniu, natomiast od pewnego czasu trwają równolegle intensywne przygotowania do otwarcia drugiej tego typu inwestycji, powstającej nieopodal w miejscowości Komorniki. Co istotne uruchomienie drugiego zakładu produkcji prefabrykatów nie tylko wspomoże bieżące projekty, realizowane w ramach Grupy Prefa Group, lecz także umożliwi dalszą realizację zleceń zewnętrznych dla poszczególnych podmiotów z branży.

Grupa Prefa Group systematycznie buduje swoją silną pozycję rynkową nie tylko w sposób organiczny, lecz także umiejętnie wykorzystując aktualne uwarunkowania rynkowe. Można to dostrzec choćby z uwagi na mądrą decyzję o zwiększeniu zatowarowania własnych magazynów, korzystając z chwilowej korekty na cenach materiałów budowlanych spowodowanej mniejszą niż wcześniej aktywnością części sektora deweloperskiego. Co równie istotne to fakt, że tego typu ruch biznesowy dodatkowo umożliwia Grupie Prefa Group nieco bardziej liberalne ukierunkowanie własnej polityki sprzedaży na klienta gotówkowego, który jest zainteresowany zakupem jednego lub większej liczby mieszkań.

Nie sposób nie zauważyć także, że widoczna na rynku nieruchomości zmiana ekspozycji klienta docelowego z dotychczasowego indywidualnego na obecnie instytucjonalnego, nie pozostała również bez odpowiedzi po stronie Grupy Prefa Group. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym Grupa Prefa Group zdecydowała się niedawno zawiązać nową spółkę celową PRS S.A., której zadaniem będzie obsługa spraw związanych z najmem instytucjonalnym oraz optymalną komercjalizacją mieszkań, wytworzonych wcześniej w ramach Grupy.

Inną perspektywiczną koncepcją biznesową, którą wdraża obecnie Grupa Prefa Group jest podmiot Real Estate Value Sp. z o.o., który już funkcjonuje i który będzie operował w przestrzeni unidevelopment czyli rozwoju wartości gruntów. Spółka będzie nabywać grunty w celu ich późniejszej sprzedaży do deweloperów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim Prefa Group, ale również deweloperów przemysłowych i usługowych.

Jak podkreśla Zarząd Prefa Group S.A. koncepcją zagospodarowania wspomnianych wyżej przestrzeni gospodarczych, w efekcie których powstały spółki PRS oraz Real Estate Value, jest wypełnienie całościowo wszelkich ogniw okręgu przepływu kapitału wokół budownictwa mieszkaniowego z punktu widzenia zarówno operacyjnego, jak i kapitałowego.

---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.