RelacjeRynku

NWZA PREFA GROUP podwyższa kapitał z zachowaniem prawa poboru

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
W dniu 14 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prefa Group S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł oraz nie większą niż 375.000,00 zł tj. z kwoty 125.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 185.000,00 zł oraz nie większej niż 500.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 600.000 i nie więcej niż 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dzień prawa poboru akcji serii C ustalono na 21 stycznia 2022 r. Na każdą akcję Prefa Group S.A. , posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia trzech akcji serii C.

Cenę emisyjną uzgodniono na poziomie 1 zł za jedną akcję serii C, a wszystkie akcje zostaną w całości objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Prefa Group S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

O Prefa Group S.A.
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych: betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, innowacyjną technologią oraz 10 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji. Obecnie realizuje ponad 20 inwestycji, a jej portfel nieruchomości wyceniany jest na ponad 570 mln zł.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.