RelacjeRynku

Prefa Group S.A. zwołuje NWZA na dzień 14 stycznia 2022 r.

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prefa Group zwołuje NWZA na dzień 14 stycznia 2022 r.
Prefa Group S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w poznańskiej Kancelarii Notarialnej Sajda Wojciech&Notariusz Musiałkiewicz Dorota przy ul . Piekary 6/25.

NWZA Prefa Group S.A. podda pod głosowanie m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustaleniu dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmianę statutu Spółki.

W projekcie przedmiotowej uchwały zakłada się podwyższenie kapitału zakładowego Prefa Group S.A. o kwotę nie mniejszą niż 60.000 zł i nie większą niż 375.000 zł tj. poprzez emisję nie mniej niż 600.000 i nie więcej niż 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dzień prawa poboru ustalono na 17 stycznia 2022 r. – na każdą akcję Prefa Group S.A. posiadaną na koniec tego dnia akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia trzech akcji serii C po cenie emisyjnej na poziomie 1,00 zł.

O Prefa Group S.A.
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych: betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, innowacyjną technologią oraz 10 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji. Obecnie realizuje ponad 20 inwestycji, a jej portfel nieruchomości wyceniany jest na ponad 570 mln zł.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.