RelacjeRynku

PREFA GROUP rejestruje nową spółkę zależną - Wolne Tory Sp. zoo

Long
NEWCONNECT:PFG   PREFAGRP
Prefa Group rejestruje nową spółkę zależną w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich.

Zarząd Prefa Group S.A. poinformował, że w dniu 20 maja 2022 roku powziął informację o rejestracji w KRS nowej spółki zależnej, która wejdzie w struktury Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.

Nowo zarejestrowany podmiot to Wolne Tory sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, w którym Prefa Group S.A. objęła 95 udziałów, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz analogiczny udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Celem zawiązania spółki jest perspektywa zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu oraz realizacja przedsięwzięć deweloperskich.

Kompleksową ofertę Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. z wyszczególnieniem realizowanych projektów deweloperskich znaleźć można na stronie internetowej Emitenta: http://www.prefagroup.pl.

O Prefa Group S.A. :
Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów, aktualnie poszerzając również ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. , która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group S.A. realizuje ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Akcje Prefa Group S.A. notowane są na rynku giełdowym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.