InvestJourney

Dwie strategie inwestowania w spółki dywidendowe - PEKAO

PEKAO (GPW:PEO)  
GPW:PEO   PEKAO
Dwie strategie inwestowania w spółki dywidendowe
Eksploracji ciąg dalszy 😊 Po krótkiej wymianie zdań pod ostatnim podsumowaniem z naszymi Czytelnikami postanowiliśmy pójść o krok dalej w badaniu inwestycji w spółki dywidendowe. Robert zapytany o strategię wyboru spółek do portfela dywidendowego odpowiedział w skrócie następująco: „Kupuję duże spółki, które działają „nie od wczoraj” , mają historię dywidendową i wydają mi się „zdrowe” czyli niskim prawdopodobieństwem bankructwa.” Dodał również, że za środki z wypłaconej dywidendy uśrednia kurs. Wydaje nam się, że jest to jedna z najprostszych i dobrze funkcjonujących strategii. Postanowiliśmy jednak to sprawdzić 😊 Na przykładzie spółki PEKAO przeanalizowaliśmy dwie sytuacje. Sprawdziliśmy jak różni się portfel po 10 latach inwestycji (od dywidendy z 2010 r.) kiedy kupujemy akcje i stajemy się inwestorem pasywnym, czyli czerpiemy korzyści tylko z wypłacanej dywidendy w relacji do strategii reinwestowania kapitału dywidendowego w akcje spółki. Kapitał początkowy to 10 000 zł. W kalkulacjach pominięto koszty transakcyjne.

https://i.imgur.com/rnmBkOc.png

Opcja z brakiem reinwestowania kapitału zakłada zakup akcji za kwotę 10 000 zł i pozostawienie ich na rachunku na dowolny okres czas (w naszym przypadku jest to 10 lat). Kurs akcji na dzień, w którym zostaniemy uprawnieni do wypłaty dywidendy w 2010 roku pozwolił na zakup 59 akcji spółki PEKAO. Na rachunku pozostało 158,49 zł. Powyższa tabela pokazuje iż wartość wypłacanych dywidend do 2014 roku rosła, a później pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrost ten wynikał jednak tylko ze względu na coraz wyższe wypłacane dywidendy. Przez okres 10 lat inwestor nie wykonuje żadnych ruchów na koncie maklerskim i w wyniku wypłacanych dywidend uzyskuje dochód (uwzględniono podatek 19%) w wysokości 2 818,34 zł .

Opcja druga, zakłada reinwestowanie kapitału uzyskanego z wypłaconych dywidend (pomniejszony o podatek) w akcje tej samej spółki. Zakup akcji następuje w dniu wypłaty dywidendy, a nie w dniu odcięcia kursu. Data w pierwszej kolumnie prezentuje dzień ostatniej sesji z prawem do dywidendy. Oczywisty jest fakt, że po 10 latach wzrośnie liczba posiadanych akcji. Finalnie interesuje więc nas jaki będzie stan portfela, uwzględniając gotówkę na rachunku oraz wartość akcji w ostatnim dniu prognozy czyli po wypłacie dywidendy w 2019 roku. Wynik ten został ujęty w poniższym zestawieniu.

https://i.imgur.com/5SrvPNP.png

W obu przypadkach zaczynaliśmy od 10 000 zł. Po 10 latach inwestycji, kiedy zdecydowalibyśmy się na strategię gry bez reinwestowania kapitału uzyskalibyśmy stratę wynoszącą około 5,92%. Trochę goryszy wynik uzyskalibyśmy w momencie wyboru drugiej strategii czyli reinwestowania kapitału. Strata wyniosła około 7,56 %. Na uwagę zasługuje jednak inny fakt. Ilość posiadanych akcji. Druga opcja powoduje podwójny wzrost korzyści. Posiadanie większej ilości akcji (80 w relacji do początkowego stanu 59 szt.) gwarantuje dużo wyższy dochód wynikający z wypłacanych dywidend. Druga sprawa to rosnący stan portfela akcji, który przekłada się na możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków wynikających ze wzrostu kursu akcji.

https://i.imgur.com/LTojI37.png

W naszej ocenie, inwestowanie w dywidendowe spółki jest ok. Widzimy również duży potencjał w osiągnięciu, poprawieniu wyniku jeżeli inwestor wykona dodatkową pracę pozwalającą mu na zwiększenie posiadanej ilości akcji wynikające m.in. z reinwestowania kapitału lub szukania dodatkowych rozwiązań mających wpływ na zmianę stanu akcji np. sprzedaż akcji „na górce” i odkupienie ich po niższym kursie. Wszystko zależy jednak od indywidualnych upodobań i systemu gry.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.