InvestJourney

Dwie strategie inwestowania w spółki dywidendowe - PEKAO

PEKAO (GPW:PEO)  
GPW:PEO   PEKAO
Dwie strategie inwestowania w spółki dywidendowe
Eksploracji ciąg dalszy 😊 Po krótkiej wymianie zdań pod ostatnim podsumowaniem z naszymi Czytelnikami postanowiliśmy pójść o krok dalej w badaniu inwestycji w spółki dywidendowe. Robert zapytany o strategię wyboru spółek do portfela dywidendowego odpowiedział w skrócie następująco: „Kupuję duże spółki, które działają „nie od wczoraj” , mają historię dywidendową i wydają mi się „zdrowe” czyli niskim prawdopodobieństwem bankructwa.” Dodał również, że za środki z wypłaconej dywidendy uśrednia kurs. Wydaje nam się, że jest to jedna z najprostszych i dobrze funkcjonujących strategii. Postanowiliśmy jednak to sprawdzić 😊 Na przykładzie spółki PEKAO przeanalizowaliśmy dwie sytuacje. Sprawdziliśmy jak różni się portfel po 10 latach inwestycji (od dywidendy z 2010 r.) kiedy kupujemy akcje i stajemy się inwestorem pasywnym, czyli czerpiemy korzyści tylko z wypłacanej dywidendy w relacji do strategii reinwestowania kapitału dywidendowego w akcje spółki. Kapitał początkowy to 10 000 zł. W kalkulacjach pominięto koszty transakcyjne.

https://i.imgur.com/rnmBkOc.png

Opcja z brakiem reinwestowania kapitału zakłada zakup akcji za kwotę 10 000 zł i pozostawienie ich na rachunku na dowolny okres czas (w naszym przypadku jest to 10 lat). Kurs akcji na dzień, w którym zostaniemy uprawnieni do wypłaty dywidendy w 2010 roku pozwolił na zakup 59 akcji spółki PEKAO. Na rachunku pozostało 158,49 zł. Powyższa tabela pokazuje iż wartość wypłacanych dywidend do 2014 roku rosła, a później pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrost ten wynikał jednak tylko ze względu na coraz wyższe wypłacane dywidendy. Przez okres 10 lat inwestor nie wykonuje żadnych ruchów na koncie maklerskim i w wyniku wypłacanych dywidend uzyskuje dochód (uwzględniono podatek 19%) w wysokości 2 818,34 zł .

Opcja druga, zakłada reinwestowanie kapitału uzyskanego z wypłaconych dywidend (pomniejszony o podatek) w akcje tej samej spółki. Zakup akcji następuje w dniu wypłaty dywidendy, a nie w dniu odcięcia kursu. Data w pierwszej kolumnie prezentuje dzień ostatniej sesji z prawem do dywidendy. Oczywisty jest fakt, że po 10 latach wzrośnie liczba posiadanych akcji. Finalnie interesuje więc nas jaki będzie stan portfela, uwzględniając gotówkę na rachunku oraz wartość akcji w ostatnim dniu prognozy czyli po wypłacie dywidendy w 2019 roku. Wynik ten został ujęty w poniższym zestawieniu.

https://i.imgur.com/5SrvPNP.png

W obu przypadkach zaczynaliśmy od 10 000 zł. Po 10 latach inwestycji, kiedy zdecydowalibyśmy się na strategię gry bez reinwestowania kapitału uzyskalibyśmy stratę wynoszącą około 5,92%. Trochę goryszy wynik uzyskalibyśmy w momencie wyboru drugiej strategii czyli reinwestowania kapitału. Strata wyniosła około 7,56 %. Na uwagę zasługuje jednak inny fakt. Ilość posiadanych akcji. Druga opcja powoduje podwójny wzrost korzyści. Posiadanie większej ilości akcji (80 w relacji do początkowego stanu 59 szt.) gwarantuje dużo wyższy dochód wynikający z wypłacanych dywidend. Druga sprawa to rosnący stan portfela akcji, który przekłada się na możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków wynikających ze wzrostu kursu akcji.

https://i.imgur.com/LTojI37.png

W naszej ocenie, inwestowanie w dywidendowe spółki jest ok. Widzimy również duży potencjał w osiągnięciu, poprawieniu wyniku jeżeli inwestor wykona dodatkową pracę pozwalającą mu na zwiększenie posiadanej ilości akcji wynikające m.in. z reinwestowania kapitału lub szukania dodatkowych rozwiązań mających wpływ na zmianę stanu akcji np . sprzedaż akcji „na górce” i odkupienie ich po niższym kursie. Wszystko zależy jednak od indywidualnych upodobań i systemu gry.

Komentarze

cześć @InvestJourney. Kolejne bardzo ciekawe badanie :) Pomimo znacznego spadku wartości akcji (ze 160 na 110) inwestor stracił tylko 6-7%. Druga ciekawa sprawa to, że mimo spadku kursu akcji i tak bardziej opłacalne było reinwestowanie dywidendy. Jak się trafi spółkę dywidendową, która rośnie to już pełen sukces. Chyba zmienię podejście do tematu, bo dotychczas długoterminowo to trzymałem tylko te akcje, na których byłem w plecy :p
+1 Odpowiedz
@Pawel_PL, super, że się podoba :) pewne kwestie wydają się na pierwszy rzut oka być ok, ale jeżeli przeprowadzimy ich analizę, zobaczymy wynik liczbowy, który pozwala na obiektywną ocenę to sprawy wyglądają całkiem inaczej :) Ewidentnie dużo bardziej opłaca się reinwestować dywidendy. Wydaje się nam również, że można jeszcze podkręcić wynik stosując dodatkowo analizę fundamentalną oraz techniczną, które powinny pozwolić na sprzedaż/kupno akcji w korzystnych momentach.
+1 Odpowiedz