MentorFinansowy

PeKaO S.A. - szansa na spadki, ale pod pewnym warunkiem

PEKAO (GPW:PEO)  
GPW:PEO   PEKAO
Na PeKaO SA na wykresie dziennym widać, że rynek testował dolne ograniczenie flagi pro spadkowej o zasięgu ok. 85,00 (wg kwotowań kontraktów CFD na PEO). Z kolei na wykresie godzinowym można zauważyć, że rynek po raz trzeci próbuje odbijać się w dół od równości korekt na tymi interwale.

Jeśli nie dojdzie do powiększenia się obecnego odbicia (dodatkowym oporem jest połowa czarnego korpusu dziennego z 4. lutego), to może się to zakończyć próbą wybicia flagi i zejściem kursu przynajmniej do ostatnich dołków na wykresie dziennym. W zależności od jakości ewentualnego wybicia flagi będzie można natomiast oceniać, czy jest szansa na realizację jej zasięgu (po ewentualnej cofce kursu do wybitej flagi).

Jeśli zaś dojdzie teraz do powiększenia obecnego odbicia, np . do zniesienia 38,2% i do górnego ograniczenia kanału spadkowego na interwale godzinowym, to trzeba będzie zobaczyć, czy w późniejszym terminie rynek się zdecyduje jednak na wybicie flagi na wykresie dziennym na południe.

Komentarze