SmartInwestor

Czy historia dalej będzie się powtarzać?

CME_MINI:NQM2024   E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2024)
NQM2024
Jak zwykle sięgnijmy do poprzedniej analizy
"Utworzona strefa wsparcia - ice obecnie stanowi dużą strefę wsparcia pod którą są z pewnością zbudowane stop lossy.
Trzeba o tym pamiętać, bo po teście dzisiejszej podaży, strefa ta będzie stanowiła łakomy kąsek dla szukających płynności."
Nic dodać, nic ująć i tak też się stało.
Co dalej?
Stoimy na wsparciu, pod którym zlokalizowane są stop losy.
Czy uderzymy w nie z marszu czy szukając podpowiedzi w "Dejavu 2000" dopiero po podejściu?
Przypominam istotność 24 marca, w którym pokrył nam się szczyt Buing Climax, warto zwrócić uwagę na czasowy dołek 17 kwietnia.
Czy historia dalej będzie się powtarzać?


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.