Comparic

Monnari Trade [MON] - zysk za 2017 rok powiększy się o 6 mln zł

GPW:MON   MONNARI
Spółka szacuje, że w wyniku aktualizacji wartości nieruchomości wynik finansowy netto za 2017 rok, zwiększy się o około 6 mln zł - poinformowano w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Monnari rozpoczynają nowy tydzień z dwiema ciekawymi informacjami. Po pierwsze, spółka podała, że na podstawie szacunkowych danych, obecna wartość rynkowa dwóch łódzkich nieruchomości wynosi 50,7 mln zł. W ostatnim sprawozdaniu finansowym (30 września) wartość nieruchomości wynosiła około 37,5 mln zł.

Podwyższenie wartości ma związek m.in. z otrzymaniem kilkunastu pozwoleń na budowę, obejmujących rewitalizację starych budynków oraz budowę nowych obiektów, rozpoczęciem prac budowlanych w oparciu o uzyskane pozwolenia, przygotowaniem do wynajmu części odnowionych budynków, podpisaniem listu intencyjnego z potencjalnym nabywcą części nieruchomości a także z potencjału całej nieruchomości w zakresie najmu i/lub sprzedaży - podano w komunikacie.

Spółka szacuje, że wynik finansowy netto powiększy się o ok. 6 mln zł. Ostateczne kwoty zostaną jednak ustalone po weryfikacji przez biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta.

Druga informacja jaka pojawia się przed poniedziałkowym otwarciem rynku, nie jest pozytywna. Spółka poinformowała o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w styczniu 2018 roku. Wyniosły one ok. 17,4 mln zł i były niższe o nieco ponad 12% niż rok wcześniej.
Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.