TJS_Patrykoo

Od ikony mobilności do ikony możliwości. D1/T1

Long
MBANK (GPW:MBK)  
GPW:MBK   MBANK
Wtorkowy wzrost indeksu WIG-BANKI delikatnie mnie zaskoczył, dlatego w ciągu ostatnich kilku dni przesiedziałem sporo nad tym sektorem GPW i moją uwagę zwrócił MBANK. Jeżeli 17-krotne przetestowanie strefy wsparcia na interwale dziennym nie brzmi dla ciebie interesująco, to usiądź wygodnie w fotelu i wsłuchaj się w to, co mam ci do powiedzenia.

Akcja na początku lutego spotkała się z podwójnym oporem - poziomą strefą podaży i spadkową trend linią. Ruch zniżkowy zatrzymał Fib 0.618, a następnie wykres narysował nam wsparcie na poziomie 315.2 PLN. Wcześniej wspomniane 17 odbić pozwoliły odreagować wskaźniki i przekonać je ku wzrostom. Na interwale dziennym Stochastic 14 3 3 dał nam byczy sygnał, co więcej MACD stopniowo kieruje swoje wartości do liczb dodatnich. RSI ukazany na interwale tygodniowym w przyszłym tygodniu pokona spadkową trend linię, a Stochastic RSI przeciął się na poziomie wyprzedania.

Analiza finansowa, źle przedstawia spółkę akcyjną. *poniżej wybrane dane za Q4 w tys. PLN
- Wynik operacyjny: -1 435 260 (-1515.42% k/k)
- Zysk netto: -1 631 128 (-6244.07% k/k)
- EBITDA: -735 % k/k

Według mnie wyżej opisane sygnały powinny pobudzić inwestorów do zakupu MBK.
Zasięg ruchu:
1) 381 PLN
2) 400 PLN
3) 414 PLN

Pokonanie czerwonej trend linii przy tak niezadowalających wynikach finansowych jest wg. mnie abstrakcyjne, ale jeśli najbliższy ruch będzie wyjątkowo optymistyczny (może to być spowodowane np. nastrojami na WIGU albo informacjami dochodzącymi ze wschodu) możliwe jest przecięcie MACD powyżej 0, które wpłynie optymistycznie na postrzeganie MBK. W innym wypadku obstawiam konsolidacje.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.