kardob

Dywergencja CCI, a cena akcji,

GPW:LWB   BOGDANKA
Dywergencja CCI , a cena akcji
Prostokąt określający akumulację w przeszłości.
Liczę na zmianę kierunku.
Zlecenie zamknięto ręcznie