SmartInwestor

Poprzednia strefa wsparcia na KGHM jest teraz oporem.

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
GPW:KGH
Przełamanie strefy wsparcia przywoływanej w poprzednich analizach zbiegło się z wykupieniem i pojawieniem się bara paniki 26 listopada.
Brak kontynuacji wyprzedaży, pochłonięcie tej podaży i ewidentna zmiana charakteru zachowania się popytu w ostatnich tygodniach zapowiedziały wejście w TR.
Obecnie jesteśmy w TR, w dość zaawansowanej strukturze, okres świąteczny sprzyja zmniejszeniu wolumenu, ale warto zachować czujność.
Ostatni bar popytowy daje nam potencjalne wsparcie. Bar z 17 grudnia pokazał też, że podaż na rynku ciągle jest obecna.
Pojawienie się sygnały siły z pokonaniem 144 może być dobrym prognostykiem na odwrócenie trendu spadkowego na dniach.
Jeden warunek, musi się pojawić. Warto wspomnieć o sprzyjającej sezonowości dla surowca w tym okresie.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.