Comparic

Kania [KAN] – z pozytywnym układem technicznym

GPW:KAN   None
Spółka notuje bardzo udany okres w drugiej połowie bieżącego roku, mimo że szersza wieloletnia tendencja nadal jest spadkowa. Powodem znacznej poprawy nastrojów jest przede wszystkim poprawa wyników. Za pierwsze półrocze spółka miała ponad 27 mln zł zysku netto, w porównaniu z nieco ponad 21,5 mln zł zysku rok wcześniej. Poprawie uległ także wynik operacyjny, mimo że przychody były w pierwszym półroczu niższe niż przed rokiem. Pozytywnie na notowania działają także wcześniejsze, kluczowe doniesienia o spłacie zadłużenia i dobrych efektach rekonstrukcji źródeł finansowania spółki, a także możliwościach zwiększenia mocy produkcyjnych. Warto mieć także na uwadze ceny surowca, w tym przypadku wieprzowiny, które nie rosną i utrzymują się na dość niskich poziomach względem poprzednich lat. To także powinno przekładać się na korzystne wyniki, których po obiecujących pierwszych dwóch kwartałach, rynek zdaje się oczekiwać. Najbliższy raport za trzeci kwartał poznamy 29 listopada. Na razie pozytywne jest to, że mimo mocne przeceny na szerokim rynku, spółka utrzymuje się blisko październikowych maksimów i nie neguje wrześniowej zwyżki. Trwająca korekta odbywa się ponadto przy malejących obrotach, a więc są pewne szanse na kontynuowanie odbicia, tym bardziej jeżeli wyniki za trzeci kwartał pozytywnie zaskoczą.

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.