Vogg

Inter Rao Lietuva - portfel dywidendowy

Long
Vogg Zaktualizowano   
GPW:IRL   INTERAOLT
Scenariusz bazowy 1 - spekulacyjne wejście zaprezentowane na wykresie pod utrzymanie trendu wzrostowego. Ostatnie wierzchołki zwrotne solidnie respektowały poziomy fibo, może tym razem będzie tak samo. Nagły spadek kursu jest spowodowany odcięciem dywidendy, a w przeszłości w aktualnym trendzie wzrostowym luka została bardzo sprawnie wypełniona, może będzie tak tym razem? Wyjście z pozycji w razie zanegowania scenariusza prowzrostowego

Scenariusz alternatywny - Zanegowanie scenariusza prowzrostowego i wyjście na lokalnej górce lub włączenie do portfela dywidendowego

Scenariusz bazowy 2 - włączenie do portfela dywidendowego, spółka daje jedne z najwyższych dywidend na GPW

Szanse: odnawialne źródła energii, które są modne w europie, słuszny kierunek rozwoju (o ile nie zmieni się podejście europy do zielonej energii), bardzo dobre wskaźniki fundamentalne
Ryzyko: Zakaz importowania energii spoza Litwy (Rosji) może im mocno zaszkodzić

Uwaga:
Informacje przekazywane w pomyśle inwestycyjnym nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Przedstawione pomysły stanowią dziennik inwestora i mają charakter edukacyjny. Każdy inwestuje na własną odpowiedzialność i powinien sam zweryfikować wszelkie informacje, wnioski i propozycje. Omawiane instrumenty z dźwignią finansową wykorzystane w nieodpowiedni sposób są wysoce ryzykowne. Po pierwsze nauka, po drugie inwestowanie.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel: Cel pierwszy osiągnięty, drugie 50% można trzymać dalej lub trzymać 100% dywidendowo.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.